11. marts 2015

Skal du skrive speciale i 2015?

Så er det måske værd at overveje at skrive det som er en besvarelse på Center for Kønsforsknings årlige prisopgaveforslag.

Prisopgaven lyder i år:

”Der ønskes en redegørelse for hvordan begrebet ligestilling er blevet bredere og i dag omfatter meget mere end køn f.eks. alder, seksualitet, etnicitet, religion og klasse. Det afspejler sig i et begreb som intimt medborgerskab, som nedbryder grænsen mellem det private og det offentlige og bl.a. inkluderer retten til selvbestemmelse over egen krop og følelser samt reproduktive rettigheder. Analysen kan bygge på et selvvalgt materiale.”

Besvarelserne skal være Det Humanistiske fakultet i hænde senest torsdag den 15. januar 2016 klokken 12.00.

Se mere her: http://prisopgaver.ku.dk/