Skammens bevægelser. Følelsernes politik i aktuelle samfundsdebatter

Ved Mons Bissenbakker

Beskrivelse:

Projektet tager udgangspunkt i samspillet mellem følelser og politik og undersøger, hvad følelser performativt gør i og ved en række politiske objekter og argumenter. Det ser på, hvordan følelser som kropsligt situerede erfaringer, citerede narrativer og kulturelle tegn skaber betydninger og relationer, som indflettes i sociale kategorier og politisk debat. De politiske cases relaterer sig især til debatter om hhv. sexarbejde/ prostitution og den danske migrationslovgivning, som fandt sted i perioden 2009-2011. Gennem analyser af debatterne tilbydes en mere sofistikeret forståelse af brugen af følelser som politisk strategi og argument, der ønsker at bidrage til udviklingen af en metodologi, som kan gentænke relationen mellem det private (følelse) og det offentlige (politik).