Ægteskab i Norden. Modernisering og kønskonstruktion

Ved Bente Rosenbeck 

Projektet er afsluttet som fælles nordisk projekt (1996-2006) men fortsætter som et individuelt projekt.

Fokus har ligget på de ægteskabsreformer, som blev gennemført i de første tre årtier af det 20. århundrede. Hovedformålet er at undersøge det nordiske samarbejde på ægteskabsområdet og den brede ligestillings- og ægteskabspolitiske debat, som fandt sted blandt centrale grupper i offentligheden: Feminister, læger, konservative og liberale. Undersøgelsen tager udgangspunkt i det fælles nordiske kommissionsarbejde og ser på, hvordan lovforslagene blev implementeret i de enkelte lande i løbet af 1920´erne med henblik på at sætte det fælles nordiske i relation til de nationale forskelle.

Dette er udgangspunkt for en diskussion om, hvorvidt Norden fremstod som en enhed til forskel fra europæiske retsforhold. Projektet, som var et samarbejde mellem fire nordiske forskere, var forankret i historie og retsvidenskab.  

Deltagere:
Kari Melby, University of Trondheim
Anu Pylkkänen, University of Helsinki
Bente Rosenbeck, Københavns Universitet
Christina Carlsson Wetterberg, Örebro Universitet