2. december 2011

Dannelse og dissonanser. Danskfagets in- og ekskluderende konstruktioner af køn og etnicitet.

Maja Bissenbakker Frederiksen i Studier i Nordisk, 2011