Fra barnets tarv til ligestilling

Ved Michael Nebeling Petersen

Gennem queerteoretiske diskursanalyser undersøger projektet Folketingets forhandlinger og love om lesbiske og enlige kvinders adgang til kunstig befrugtning. Undersøgelserne kredser om forandringerne fra forbuddet i 1996 til ophævelsen af forbuddet i 2006 og forholder sig kritisk til den nye hegemoniske ligestillingsdiskurs.

Projektet vil blive udbygget med undersøgelser af Folketingets forhandlinger om homoseksuelles adgang til transnational og fremmedbarnsadoption.