Somewhere, over the rainbow. Biopolitiske rekonfigurationer af den homoseksuelle figur

Ved Michael Nebeling Petersen

Ph.d.-projektet undersøger den homoseksuelle emancipatoriske kamp i en dansk samtidig kontekst, hvor rettigheder i stigende grad tildeles bestemte identiteter.

I en foucauldiansk biopolitisk ramme undersøges, hvordan den homoseksuelle figur rekonfigureres fra en ikke-reproduktiv, degenereret, syg og altid allerede døende figur til en livets figur. Herunder hvordan den homoseksuelle ikke længere fungerer som det heteronormative samfunds og nationalstatens Anden og trussel, men snarere som et bevis for dets modernitet og tolerance. Og hvordan homoseksualitet er en del af en ny (national og transnational) livsøkonomi mellem de kroppe og populationer, som genkendes som liv, og de kroppe og populationer, som konfigureres som altid allerede døde.

Projektet placerer sig i queerteori, og bruger en interdisciplinær analysestrategi informeret af diskursteori, dekonstruktion og nyere queerfeministiske teorier om affekt. Ligeledes søger projektet at samle et bredt arkiv af repræsentationer af det, som genkendes og forstås som 'homo-rettigheder' i offentligheden. Det er primært centrale 'homo-film' og TV-shows, Folketingets forhandlinger om spørgsmål relateret til homorettigheder (fx adoptions- og ægteskabslovgivning) samt artikler og debatter fra trykte og digitale mainstreammedier i forbindelse med homobegivenheder (fx Pride og World Outgames).

Afhandlingen findes her

Hjemmeside: https://sdu.dk/ansat/nebeling