NCoE NordWel: The Nordic Welfare State - historical foundations and future challenges

Ved Bente Rosenbeck

Nordic Centres of Excellence som tager afsæt i en række tidligere nordiske projekter, herunder Ægteskab i Norden og The Nordic Model of Welfare. NCoE NordWel og dets deltagere har over fem år (2007-2012) undersøgt de historiske lag i den nordiske velfærdsmodel og disses betydning for velfærdsstatens nutidige udfordringer.

Projektet er afsluttet. Oplysninger findes på https://blogs.helsinki.fi/nord-wel/