Kærlighed og seksualitet i det moderne samfund. Omsorg eller kontrol: Ugifte mødre i det 20. århundrede og professionalisering af det sociale arbejde

Ved Bente Rosenbeck 

Projektet analyserer de enlige mødre i det 20. århundrede set i sammenhæng med professionalisering af det sociale hjælpearbejde. Såvel den private (1906-1939) som den offentlige Mødrehjælp (1939-1972) samt Den sociale skole (frem til 1962, hvor den bliver en højskole) er centrale institutioner, hvis arkivalier danner udgangspunkt for undersøgelsen.
Det overordnede mål er at undersøge forholdet mellem viden og magt på baggrund af en undersøgelse af socialpolitik og socialt arbejde med udgangspunkt i mødrehjælpen, der som den første sociale institution fik uddannede socialhjælpere (rådgivere) tilknyttet. Dermed blev det sociale hjælpearbejde professionaliseret. Det er hensig­ten med ud­gangspunkt i jour­nalerne at se nærmere på mødet mellem klient og socialar­bejder, som det fandt sted i mødre­hjælpens konsul­tation. 

Projektet har været hvilende i en periode, men er igangsat igen i 2013. Bente Rosenbeck indgår i et netværk om abort sammen med forskere fra Norge: Tove Kari Elvebakken og Sverige: Lena Lennerled.

Lau Sander Esbensens ph.d. er udkommet som bog: ”Thi  Livet er stærkere end Loven…”Danmarks moderne aborthistorie. Syddansk Universitetsforlag. 2014