25. november 2013

Clios døtre gennem hundrede år

Bente Rosenbeck i samarbejde med Marianne Alenius og Nanna Damsholt: Clios døtre gennem hundrede år. I anledning af historikeren Anna Hudes disputats 1893. Museum Tusculanums Forlag København 1994.