17. marts 2017

Könsgränser

Bente Rosenbeck: Om at etablere og bryde kønnets grænser i akademia. Kønsgränser. 2016 s. 232-35. Gränslös. Tidsskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.