Projektbeskrivelse på dansk

Loving Attachment: Regulating Danish Love Migration (LOVA)

Projektbeskrivelse
Den pågående europæiske migrationskrise tydeliggør det presserende behov for at udvikle nye forståelser af migrationsregulerende praksisser. Begrebet ”tilknytning” udgør sådan en praksis. I en dansk kontekst er ”tilknytning” de seneste 15 år således blevet et stadigt væsentligere styringsværktøj i forhold til det, som populært kaldes ”kærlighedsmigration” (f.eks. familiesammenføring, transnational adoption og transnationale ægteskaber).

Gennem undersøgelser af folketingsdebatter, familiesammenføringssager, medierepræsentationer af kærlighedsmigration og (populær)videnskabelige fremstillinger af tilknytningsforstyrrelse undersøger det tværdisciplinære forskningsprojekt LOVA, hvordan og med hvilke effekter tilknytningsbegrebet regulerer kærlighedsmigration.

Hvad er forbindelsen mellem det juridiske tilknytningskrav ved familiesammenføring og det øgede psykologiske fokus på tilknytningsforstyrrelser inden for adoptionsfeltet i de seneste år? Og hvad indebærer det, at tilknytning øjensynligt er blevet den skala, ud fra hvilken man vurderer forskellige migranters integrationspotentiale?

LOVA sigter på at etablere vidensudveksling med interesseorganisationer og offentlige myndigheder i migrationsfeltet og har til hensigt at fremme og kvalificere den politisk-demokratiske bevidsthed om, hvordan og med hvilke implikationer begrebet tilknytning fungerer som migrationspolitisk værktøj – og dermed som tanke- og magtform i det danske samfund i dag.

Projektet har i 2016 opnået bevilling fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation til DFF-Forskningsprojekt 2.