Historisk oversigt

Historisk oversigt over kvindehistoriske/kønshistoriske konferencer

1977 blev der på Nordisk Historikermøde i Trondhjem afholdt en session: "Kvinder i arbejdslivet i de nordiske lande 1850-1970".  Det førte til etableringen af et nordisk forskningsprojekt: "Kvinders arbejde i familie og samfund i de nordiske lande 1870-1970", som fik sat gang i projekter i alle de nordiske lande men især i Danmark og Norge. Initiativtager: Ida Blom. I Danmark blev tre forskere tilknyttet projektet i perioden 1980-1984: Birte Broch, Kirsten Geertsen og Tinne Vammen, der blev leder af den danske del af projektet, som fik økonomisk støtte fra Det samfundsvidenskabelige Forskningsråd. I Norge var Gro Hageman, Kari Melby, Kari Martinsen, Ingeborg Fløjstad tilknyttet som forskere. I Sverige Gunhild Kyle og i Finland Kaarina Vattula. Dette nordiske projekt blev præsenteret på Det nordiske Historikermøde i Finland i 1981, hvor der blev etableret et netværk, der siden har afholdt Nordiske kvindehistoriemøder ca. hvert tredje år:

 1. møde i Norge (Lysebu) 1983
  Hagemann, Gro (red.): Nordisk kvinnehistoriemøte. Oslo 20.-23. februar 1983. Konferencerapport. Arbeidsnotat 1/84. NAVF's sekretariat for kvinneforskning. 1984.
 2. møde i Danmark (Sandbjerg Slot). 1985
  Rømer, H. og Frederiksen (red.): Kvinder, mentalitet, arbejde. Kvindehistorisk Forskning i Norden. Århus, 1996.
 3. møde i Stockholm (Hässelby Slot) 1989
  Wikander, U. (red.): Kvinnohistoria i teoretisk perspektiv. Konferensrapport från det tredje nordiska kvinnohistorikermøtet 13.-16. april 1989. Uppsala papers in Economic History. Working Pater no. 8, 1990.
 4. møde i Tammersfors, Finland . 1993
  Liljeström, Marianne, Markkola, Pirjo och Mäenpää. Sari (red.): Kvinnohistoriens nya udmaningar: Från sexualitet till världshistoria. Konferensrapport från det IV Nordiska Kvinnohistorikermötet 27.-30. maj 1993, Tammersfors. Tampere 1994.
 5. møde i Norge 1996
  Gullikstad, B. og Heitmann, K. Kjønn, makt, samfunn i Norden i et historisk perspektiv. Bind I og II. Konferanserapport fra det 5. nordiske kvinnehistorikermøtet 8.-11. august 1996, Klækken. Skriftserie 2/3 1997.
 6. møde i Danmark. Tisvilde 1999.
  Warring, A. (red.): Køn, religion og kvinder i bevægelse. Konferencerapport fra det VI. Nordiske Kvindehistorikermøde, Tidsvildeleje 12.-15. august 1999. Roskilde 2000
 7. møde i Sverige, Gøteborg 2002
  Ulvros, E.H. Kön,makt,våld. Konferencerapprot från det sjunde nordiska kvinnohistorikermøtet 8-11. august 2002, Gøteborg 2003
 8. møde i Finland, Åbo 2005.
 9. møde på Island, 2008.
 10. møde i Bergen Norge, 2012.
 11. møde i Stockholm, 2015
 12. møde i Finland, 2018

Forside af Methods, Interventions and ReflectionsFra mødet i Bergen 2012 blev der udgivet en rapport, redigeret af Ulla Mans og Fie Sundevall: Methods, Interventions and Reflections. Report form the X Nordic Women’s and Gender History Conference, Bergen, august 9-12, 2012. Udkommet på Makadam Forlag 2014.

                      

Afhandling om kvinde- og kønshistorie i Norden

Dunja Blazevic har skrevet en ph.d. afhandling: ”Jakten på et fagfelt: den skandinaviske kvinne- og kjønnshistoriens fremvekst i skjæringsfeltet mellom historieforskning og kvinne- og kjønnsforskning”, som blev forsvaret d. 20. marts 2015 ved Universitetet i Bergen. Ph.d.-afhandlingen undersøger, hvordan skandinaviske kvinde-og kønshistorikere gennem 30 år har udviklet deres forskning i spændingsfeltet mellem historiefaget og den feministiske kvinde- og kønsforskning. Se mere her

Både Ida Blom, Tinne Vammen og Gunhild Kyle, som var ledende i det nordiske samarbejde, døde i 2016.

En lang række konferencer og efterfølgende rapporter:

 • Gunneng, H. og Strand, B. (red.): Kvinnans ekonomiska ställning under nordisk medeltid. Uppsatser framlagda vid ett kvinnohistorisk symposium i Kungälv 8.-12. oktober 1979. Gøteborg, 1981. 
 • Adalssteinsdottir, S. og Torlaksson, Helgi (red.): Förandringer i kvinnors vilkor under medeltiden. Uppsatser framlagda vid ett kvinnohistorisk symposium i Skálholt, Island 22.-25. juni 1981. Reykjavik, 1983. 
 • Den danske Historiske Forening (red.): Kvinder i middelalderen. Symposieforedrag, Københavns Universitet 1982. 1983.
 • Kvinnearbeid i Norden fra vikingetiden till reformasjonen. Foredrag fra et nordisk kvinnehistorisk seminar i Bergen 3.-7. august 1983. Red. af Randi Andersen, Liv Helga Dommasnes, Magnus Stefánsson, Ingvild Øye. Bergen, 1985.
 • Kvinnors Rosengård. Medeltidskvinnors liv och hälsa, lust och barnfödande. Föredrag från nordiska tvärvetenskapliga symposier i århus aug. 1985 och Visby sept. 1987 udgivna av Hedda Gunneng, Beata Losman, Bodil Møller Knudsen, Helle Reinholdt. 1989.
 • Fokus på kvinner i middelalderkilder. Rapport fra symposiet "Kilder til kvinnehistoriske studier i nordisk middelalder", Isegran, september 1990. Red. Berit Jansen Sellevold, Else Mundal, Gro Steinsland. Skara, 1992.
 • Kirkehistorier. Rapport fra symposium i Danmark 1993. Red. Nanna Damsholt , Grethe Jacobsen og Niels Henrik Holmqvist-Larsen. København 1996.

To internationale seminarer

 • Se: Carlé, B., Nanna Damsholt , Karen Glente, Eva Trein Nielsen (red.) Aspects of Female Existence: Proceedings from the St. Gertrud Symposium "Women in the Middel Ages", Copenhagen , september 1978.
 • Female Power in the Middle Ages. Proceedings from the 2. St. Gertruds Symposium, Cop. aug, 1986. Red. Glente og Winther Jens en, København 1989.

Konferencer, publikationer

 • Blom, Grethe Authén (red.): Arbejds-, lønns- og rettsforhold for yrkesaktive kvinner i de nordiske land ca. 1850-1940. 1978.
 • Melby, K. Rapport III. Fra kvinnehistorie til kjønshistorie ?.Det 22. nordiske historikermøte. Oslo 13.-18. august 1994. Oslo 1994. 
 • Det nordiske projekt er præsenteret i Historica IV. Föredrag vid det XVIII Nordiska historikermötet Jyväskylä 1981. Studier Historica Jyväskuläensia 27, 1983.

Fælles produkter fra det nordiske projekt

 • Blom, I og Tranberg (red.): Nordisk lovoversikt. Viktige lover for kvinner ca. 1810-1980. Oslo 1985.