25. november 2013

Styr dine følelser! En affektiv vending

M. Bissenbakker Frederiksen: ”Styr dine følelser! En affektiv vending”, i: I Affekt. Skam, frygt og jubel som analysestrategi, Center for Kønsforskning, INSS, Varia nr. 9, 2012.