Varia: Udgivelser fra Center for Kønsforskning

Varia er en udgivelsesrække fra Center for Kønsforskning. Fra 2012 bliver Varia kun publiceret digitalt, og udgivelserne kan hentes fra denne hjemmeside.

Bente RosenbeckVaria nr. 13, 2018: EN KØNSFORSKER TAKKER AF. At se frem ved at se tilbage

Af Bente Rosenbeck

Download En kønsforsker takker af (pdf)

Varia bringer denne gang Bente Rosenbecks fratrædelsesforelæsning, som blev afhold d. 10. maj 2017. I forelæsningen reflekterer Rosenbeck over 45 års arbejde med forskellige aspekter af kvinders historie.

Varia nr.12, 2015: DEAL MED DILDOEN: En diskursanalytisk undersøgelse af lesbiske subjektkonstruktioner i den danske dildodebat 1989-2012

Af Sofie Jeholm

Download DEAL MED DILDOEN (pdf)

Knyttet næve med dildo

DEAL MED DILDOEN tager udgangspunkt i en undersøgelse af lesbisk identitet, som denne forstås og forhandles i gennem diskussioner af dildoen som objekt. Gennem udvalgt tekstmateriale fra tidsskrifterne Hvidløgspressen, Panbladet, Mohawk Beaver og PROUD! Magazine, hvordan dildodebatten indskriver sig i en feministisk historie og illustrerer forskellige feministiske positioner.

Varia nr.11,2014: DA HOMOEN BLEV FAMILIEDUELIG. En queerteoretisk diskursanalyse af folketingsforhandlingerne om homoseksuelles adgang til adoption 1988-­‐2010

Forside af Da Homoen Blev Familieduelig

Af Michael Nebeling Petersen

Download DA HOMOEN BLEV FAMILIEDUELIG (pdf)

DA HOMOEN BLEV FAMILIEDUELIG indeholder en historisk gennemgang af lovforslag og folketingsdebatter om homoseksuelles adgang til familie og slægtskab. Artiklen giver desuden en analyse af de diskursive forandringer, der har gjort den homoseksuelle figur genkendelig som familieduelig.

Varia nr. 10, 2013: DET STOF, MÆND ER GJORT AF. Konstruktionen af maskulinitetsbegreber i forskningsprojekter om testosteron i Danmark fra 1910'erne til 1980'erne.

Forside af Det Stof Mænd er Gjort af

Af Marie-Louise Holm og Morten Hillgaard Bülow

Download DET STOF, MÆND ER GJORT AF (pdf)

Fra 1920’erne og til i dag er testosteron blevet betegnet som ‘det mandlige kønshormon’ på trods af, at det findes i både mandlige og kvindelige kroppe. Både i den naturvidenskabelige forskning i hormoner, i daglig tale og i forskellige medier er testosteron blevet brugt som metafor for - og til tider ligefrem som et synonym for - mandlighed og maskulinitet. Det stof, mænd er gjort af spørger, hvordan og hvorfor testosteron og maskulinitet er blevet sammenkædet i dansk naturvidenskabelig forskning og hvilken betydning, denne sammenkædning har haft for kønsnormer i samfundet.

Varia nr. 9, 2012: I AFFEKT. Skam, frygt og jubel som analysestrategi.

Forside af I Affect

Download I AFFEKT (pdf)

Følelser er for tiden genstand for en opblomstret akademisk interesse. Inden for det køns- og queerteoretiske felt er følelser kommet i centrum som analytisk genstand (og til en vis grad som metode) i en sådan grad, at Center for Kønsforskning har valgt at lave en temaudgivelse, som afsøger affektteoriens muligheder til inspiration for fremtidig forskning.

I AFFEKT. Skam, jubel og frygt som analysestrategi kan downloades gratis her på siden og indeholder:

STYR DINE FØLELSER! EN AFFEKTIV VENDING
Af M. Mons Bissenbakker Frederiksen

NATIONSBYGGENDE JUBEL - ET STUDIE AF REAKTIONERNE PÅ OSAMA BIN LADENS DØD
af Maja Brandt Andreasen

GRØNLANDSK SKAM – DANSK SKAM - SKAMMENS STRATEGIER I DANSKE FREMSTILLINGER AF GRØNLAND
Af Katrine Kladakis

BLOTTELSEN SOM POLITISK STRATEGI - ET STUDIE AF SKAMMENS FLERTYDIGE FUNKTIONER I KOLONIALISMEN
Af Anna Baagø

AT BLIVE EN SØRGBAR KROP - EN AFFEKTTEORETISK ANALYSE AF FEDE TIDER
Af Sidsel Brædder

MED SKAMMEN SOM VENDEPUNKT- EN SKAMTEORETISK LÆSNING AF SKAMMERENS DATTER
Af Terese Kokholm