Prisopgaver – Københavns Universitet

Forside > Prisopgaver

Prisopgaver ved Center for Kønsforskning

Som en tradition på Københavns Universitet udskrives der hvert år et antal prisopgaver, som kan besvares af studerende. Det er i sær specialer, der bliver afleveret som en besvarelse af en prisopgave.

Center for kønsforskning foreslår hvert år en prisopgave, som fokuserer på centerets forskningsområder og som opslås sammen med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskabs øvrige forslag til prisopgaver.

Ved årsfesten 2016 blev følgende opgave udskrevet for Center for Kønsforskning:

”Kærlighed i et køns- og affektperspektiv. Hvordan kan nyere teorier om kærlighed bidrage til kønsforskningsmæssige diskussioner? Besvarelsen kan bestå i analyse af selvvalgt materiale såvel som af teoretiske diskussioner.”

Besvarelserne skal være Det Humanistiske Fakultet i hænde senest mandag den 15. januar 2018 kl. 12.00.

Tildeling af medaljer finder sted ved årsfesten i november 2018.

Læs mere om prisopgaver her.

Specialestuderende, som har besvaret Kønscenterets opgave er blevet præmieret med guldmedalje i 2010 og 2013. Læs mere her og her.