Undervisning i Kønsstudier

Center for Kønsforskning udbyder tilvalgskurser i Kønsstudier. Du kan læse hele tilvalget på Kønsstudier, eller du kan tage et enkelt kursus.

Der udbydes kurser på BA- og KA-niveau, og alle kurserne kan ned- og opgraderes til BA- og KA-niveau, hvis de er udbudt som et BA- eller et KA-kursus (på nær projektorienteret forløb, der kun kan tages af KA-studerende). Læs BA- og KA-studieordningen her.

I folderen Kønsstudier kan du læse mere om de enkelte kurser, hvordan det er at læse Kønsstudier, og hvad du kan bruge tilvalget til.

tilvalgssiden for Kønsstudier kan du se hvilke kurser, der bliver udbudt hvert semester, og i kursuskataloget på kurser.ku.dk kan du læse en nærmere beskrivelse af de enkelte kurser.

Gender certificate på KU

Gender Certificate-ordningen er et tilbud til alle studerende på KU om at kunne kvalificere sig inden for køns- og kropsrelaterede emner både inden for og på tværs af fakulteter. Ordningen trådte i kraft i efterårssemestret 2014. Du kan få et Gender Certificate ved at tage kurser svarende til 30 ECTS. Alle kurser, som udbydes på Center for kønsforskning er med i Gender Certificate-ordningen.

Læs mere om Gender Certificate.