InterGen: Interdisciplinary network for gender research in the Humanities at UCPH 

InterGen er et HUM-fakultært netværk, der samler kønsforskningen på tværs af alle institutter på det humanistiske fakultet. Netværket er for alle forskere på fakultetet, som direkte eller indirekte arbejder med kønsforskningens genstandsfelter, metoder og/eller teorier.

Kønsforskningen i Danmark står stærkt. Der er mange projekter og forskere, der arbejder med køn, seksualitet, race, krop, etnicitet og andre forskelsskabende kategorier, ligesom kønsforskningens videnskabelige metoder i stadig større grad danner ramme for videnskabeligt arbejde. Performativitet, affektteori, feministisk metode og posthumanisme er eksempler på sådanne teoretiske og metodiske rammer, der er udbredt på HUM.

I det omgivende samfund bliver spørgsmål om køn, seksualitet, race, krop, religion med mere diskuteret som aldrig før, mens kønsroller, familie, nation, reproduktion, seksuelle relationer og intimitet bliver grundlæggende forandret i vores samtid. Det er måske netop derfor, at kønsforskningen optager så mange.

InterGen samler den humanistiske kønsforskning på det humanistiske fakultet på KU. InterGen forstår kønsforskning som en samlende kategori for forskning, som arbejder med køn, seksualitet, klasse, race, etnicitet, krop og andre forskelsskabende kategorier og/eller med kønsforskningens metoder og teorier.

Der er ca. 40 forskere tilknyttet InterGen. De kommer fra alle institutter på HUM, repræsenterer vidt forskellige forskningsformer og spænder fra ph.d.-studerende til professorer.

InterGen understøtter den tværdisciplinære humanistiske kønsforskning

InterGen samler, udvikler og styrker samarbejdet mellem forskere, som arbejder med kønsforskningens teorier og metoder. Vi samler forskningen gennem frokostmøder og tematiske møder hver måned. Her præsenterer forskere fra HUM deres aktuelle forskning og modtager sparring, konstruktiv kritik og feedback gennem tværdisciplinære samtaler blandt kollegaer. På de tematiske møder arbejder vi med forskellige temaer, fx undervisningspraksisser og feedback på konkret forskningsarbejde.

InterGen udgør et fast og struktureret netværk, hvor både junior- og seniorforskere kan præsentere, udvikle, diskutere og potentielt samarbejde om aktuel og kommende forskning.

InterGen skaber et bedre arbejdsmiljø for kønsforskningen

InterGen danner gennem sine frokostmøder et fast kollegialt holdepunkt for de HUM-forskere og ph.d.-studerende, som ofte sidder mindre miljøer eller projekter. Vi afholder en årlig sommerfrokost, hvor det sociale kollegaskab styrkes.

InterGen ønsker på sigt at udvikle uddannelse i kønsforskningens teorier og metoder

InterGen ønsker på sigt at danne ramme for studenterorienterede aktiviteter som fx oplæg fra medlemmer af InterGen eller specialeworkshops, der samler specialestuderende, som arbejder med kønsforskning, på tværs af fakultetets institutter og fag. Derudover ønsker InterGen at understøtte forskeruddannelsen i kønsforskning ved at fakultetets ph.d.-studerende, som arbejder med køn, er en naturlig og central del af netværkets aktiviteter. 

Kontakt

InterGen er ledet og organiseret af lektor Mons Bissenbakker og lektor Michael Nebeling Petersen på Center for Køn, Seksualitet og Forskellighed på NorS.

Hvis du ønsker at være med i netværket, så send en mail til koen@hum.ku.dk fra din HUM-mail.