Forskning på Center for Kønsforskning

Centeret er ramme for forskellige både store og små projekter. 

Der er samarbejde med andre nordiske universiteter og netværk. 

Loving Attachment: Regulating Danish Love Migration (LOVA) 
Forskergruppe i Affekt 
Kærlighed og seksualitet i det moderne samfund
Skammens bevægelser
Ligestilling i Akademia

Se også afsluttede projekter.