Forskning

Kønsforskningen beskæftiger sig med analysen af køn samt de mere overordnede teoretiske, videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske problemstillinger, som vedrører køn.

Projekter og forskergrupper