Loving Attachment: Regulating Danish Love Migration (LOVA)

Det tværfaglige projekt LOVA undersøger de måder, hvorpå det juridiske og psykologiske begreb tilknytning regulerer dansk kærlighedsmigration (familiesammenføring, transnational adoption og transnationale ægteskaber) i perioden 2000-2020.

Gennem en bred vifte af empiri undersøger LOVA, hvordan og med hvilke effekter tilknytningsbegrebet regulerer kærlighedsmigration. Hvad er forbindelsen mellem det juridiske tilknytningskrav ved familiesammen­føring og det øgede psykologiske fokus på tilknytningsforstyrrelser inden for adoptionsfeltet i de seneste år? Hvem bliver (ikke) set som individer, der kan være tilknyttet Danmark? Og hvad indebærer det, at tilknytning øjensynligt er blevet den skala, ud fra hvilken man vurderer forskellige migranters integrationspotentiale?

 

Den pågående europæiske migrationskrise tydeliggør det presserende behov for at udvikle nye forståelser af migrationsregulerende praksisser. I en dansk kontekst er begrebet ”tilknytning” siden år 2000 således blevet et stadigt væsentligere styringsværktøj i forhold til det, som populært kaldes ”kærlighedsmigration”. Selvom begrebet tilknytning i perioden udgør et officielt, såvel som uofficielt organiseringsværktøj i forhold til kærlighedsmigration, ved vi meget lidt om effekten af denne form for politisk og social regulering. Ligeledes mangler der forskning i den psykologiske, juridiske og diskursive forståelse af tilknytning, som begrebsliggørelsen af tilknytning hviler på. LOVA svil bidrage med en sådan viden gennem det overordnede forskningsspørgsmål:

Hvordan og med hvilke effekter er begrebet tilknytning blevet operationaliseret som reguleringsmekanisme for kærlighedsmigration i dansk sammenhæng fra 2000-2020?

 

Tilknytning påkrævet: Dansk indvandringslovgivning  2000-2018

Lektor Mons Bissenbakker (PI)

Projektet undersøger indførelsen af tilknytningskravet i dansk indvandringslovgivning, herunder hvordan lovgiverne løbende har defineret og argumenteret for anvendelse af tilknytning som en migrationsregulerende mekanisme. Projektets arkiv består af materiale indsamlet via Folketingets webarkiv og analyseres gennem diskursanalyse og affektteori: Hvilke diskursive ændringer sker i migrationslovgivningen med indførelsen af tilknytningskravet, og hvordan skal vi forstå disse ændringer? Hvordan defineres national tilknytning i loven og forestilles det at kunne bevises? Hvad er sammenhængen mellem det tilknytningskrav, som forkastedes i 2018, med indførslen af ’ghettoloven’ samme år?

At sikre kærligheden: Vendingen mod tilknytning i transnational adoption

Professor Lene Myong

I løbet af de sidste 20 år er bestræbelserne på at sikre tilknytning inden for adoptivfamilien blevet centralt i adoptionslovgivning, post-adoptionsprogrammer og i forbindelse med begrebsliggørelsen af adoptionsslægtskab i Danmark. Projektet udforsker tilknytning som en reguleringsform, der fortolker den adopterede som en ekstraordinær migrant, der forestilles at have et stærk potentiale for tilknytning og assimilering til sin hvide adoptivfamilie såvel som til den danske nation. Projektet spørger bl.a.: Hvordan og med hvilke effekter fungerer tilknytningsteori som et vidensregime inden for en kontekst af transnational adoption til Danmark? I hvilket omfang kan normative forestillinger om tilknytning siges at afvikle og/eller etablere forbindelser mellem adoptanter, adopterede og første-familier? Det empiriske materiale består af undervisningsmateriale, offentlige debatter samt populærvidenskabelig litteratur om tilknytning(sforstyrrelse) i relation til adoption.

Medieret kærlighed: Tilknytning i mediedebatter om transnationale ægteskaber

Postdoc Asta Smedegaard Nielsen

Projektet undersøger medierepræsentationer tilknytning i forhold til ægteskabsbaseret familiesammenføring fra 2000 til 2015. Målet er at undersøge de specifikke måder, hvorpå mediediskurser om tilknytning folder subjekter ind i kærlige og nationalt tilknyttede relationer. Det empiriske materiale består af mediecases, som vinkler den personlige historie om personer, der er blevet nægtet familiesammenføring på grund af tilknytningskravet. Dette muliggør en undersøgelse af de former for kærlighedsforhold, der bliver repræsenteret som uretfærdigt hindret af tilknytningskravet. For at bibeholde en analytisk følsomhed over for forskelle på tværs af medier vælges sager fra forskellige medieplatforme (avis, TV, online), omfang (nationalt, lokalt) og genrer (nyheder, funktioner, mediebegivenheder).

Justify My Love: Den affective regulering af tilknytningskravet

Ph.d..-studerende Sofie Jeholm.

Projektet undersøger, hvordan tilknytningsbegrebet i praksis er blevet omsat i juridiske afgørelser vedrørende familiesammenføring. Det fokuserer på, hvordan ansøgernes tilknytning til Danmark er blevet vurderet fra implementeringen af tilknytningskravet i 2000 og frem til 2015. Gennem en diskursanalyse undersøges, hvordan tilknytning begrebsliggøres og evalueres af danske migrationsmyndigheder. Projektets empiriske materiale består af dokumenterede afgørelser på ansøgninger om familiesammenføring samt vedlagt sagsmateriale indsamlet gennem Udlændingeservice.

 

 

 

LOVA-projektets output indbefatter den internationale LOVA-konference, et særnummer om affektiv biopolitik, flere seminarer, keynotes og konferencepræsentationer.

LOVA-konference: Affects. Borders. Biopolitics

Special Issue: Nordic Journal of Migration Research: The Affective Biopolitics of Migration

Efter tilknytningskravet: Afslutningsseminar

Internationalt seminar: Migration and Nation in the Age of Affective Biopolitics (22.2.2018 at Schæffergården, Gentofte, DK). Participants: Elisabeth Stubberud (KUN, NO), Stine H. Bang Svendsen (NTNU, NO), Ingvil Hellstrand (UiS, NO), Emma Sofie Klint Wandahl (UCPH, DK), Asta Smedegaard Nielsen (AAU, DK), Lene Myong (UiS, NO), Michael Nebeling Petersen (SDU, DK), Ingvill Stuvøy (NTNU, NO), Sofie Jeholm (UCPH, DK), and Mons Bissenbakker (UCPH, DK).

Seminar og offentlig forelæsning af Dr. Silvia Posocco (Birkbeck, University of London): Traces, Archives, Dead Ends: Adoption in Guatemala (13.12.2017, UCPH, DK). 

Åbent seminar: Jan-Therese Mendes and Mons Bissenbakker: The Necropolitics of Public Mourning (12.12.2018, Gender Studies, UiS, NO). A collaboration between LOVA and Uis Gender Studies.  

Keynote (2020): Mons Bissenbakker & Michael Nebeling: “Holes in the map. The affective spatial politics of the ghetto, Aesthetic Relations Conference, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU.

Keynote (2019): Mons Bissenbakker: “National monogamy and queer orientations: The heteronormative language of family migration policies”, Lavender Languages and Linguistics-conference, University of Gothenburg.

Keynote (2019): Mons Bissenbakker: “Affects. Borders. Biopolitics. The Danish context”. Opening address for the Affects. Borders. Biopolitics.-conference, UCPH.

Keynote (2017): Lene Myong: “Regimes of Care: Representations of Adoption from China in Danish Newspapers 1993–2002”, Age, Agency, Ambiguity – Gender and generation in times of change, University of Oslo.

 

Artikler, fagfællebedømte

Bissenbakker, Mons og Myong, Lene. 2021. 'Attachment as Affective Assimilation: Discourses on Love and Kinship in the Context of Transnational Adoption in Denmark'. Nordic Journal of Feminist and Gender Research, bind 29, nr. 3. s. 165- 177. https://doi.org/10.1080/08038740.2021.1891133

Bissenbakker, Mons og Myong, Lene. 2021. 'Governing belonging through attachment: marriage migration and transnational adoption in Denmark'. Ethnic and Racial Studies, bind 45, nr. 1. s. 1-13. https://doi.org/10.1080/01419870.2021.1876901

Blaagaard, Bolette og Smedegaard Nielsen, Asta. 2021. 'Postkolonial medieteori'. I Klassisk og Moderne Medieteori. Hans Reitzels Forlag. s. 371-392. https://klassiskogmodernemedieteori.digi.hansreitzel.dk/?id=149

Smedegaard Nielsen, Asta. 2021. 'Saving racialized children through good schooling: media discourses on racialized children’s schooling as a site for upholding Danish whiteness'. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, bind 7, nr. 3. s. 200-208. https://doi.org/10.1080/20020317.2021.1980275

Smedegaard Nielsen, Asta. 2020. 'Compassionate Celebritization: Unpacking the ‘True Feelings’ of the Danish people in the media reporting on a deportation case'. Feminist Media Studies, bind 22, nr. 2. s. 323-337. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14680777.2020.1826995

Bissenbakker, Mons. 2019. 'Attachment required: The Affective Governmentality of Marriage Migration in the Danish Aliens Act 2000-2018'. International Political Sociology, bind 13, nr. 2. s. 181-197. https://doi.org/10.1093/ips/olz001

Jeholm, Sofie og Bissenbakker, Mons. 2019. 'Documenting Attachment: Affective border control in applications for family reunification'. Nordic Journal of Migration Research, bind 9, nr. 4. s. 480–496. https://doi.org/10.2478/njmr-2019-0039

Nebeling Petersen, Michael og Bissenbakker, Mons. 2019. 'The white tent of grief: Racialized conditions of public mourning in Denmark'. Social & Cultural Geography, bind 22, nr. 2. s. 170-188. https://doi.org/10.1080/14649365.2018.1563708

Smedegaard Nielsen, Asta. 2019. 'White Fear: Habitul Whiteness and Racialization of the Threat of Terror in Danish News Journalism'. I Racialization, Racism, and Anti-Racism in the Nordic Countries. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74630-2_5

Smedegaard Nielsen, Asta og Myong, Lene. 2019. 'White Danish Love as Affective Intervention: Studying Media Representations of Family Reunification Involving Children'. Nordic Journal of Migration Research, bind 9, nr. 4. s. 497-514. http://doi.org/10.2478/njmr-2019-0038

Videnskabelige bøger/antologier

Bissenbakker, Mons. Tilknytningens grænser: Den affektive regulering af migration i Danmark. (Antologi, fagfællebedømt; udgives på Århus Universitetsforlag).

Jeholm, Sofie. 2020. Justify My Love. The affective governing of the attachment requirement. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

Bissenbakker, Mons og Myong Lene. 2019. 'The Affective Biopolitics of Migration'. Editorial of special issue. Nordic Journal of Migration Research, bind 9, nr. 4. s. 417-424. https://journal-njmr.org/39/volume/9/issue/4/ (100%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Bissenbakker, Mons Lektor +4535335923 E-mail

Sofie Jeholm (ansættelse afsluttet)

Eksterne

Professor Lene Myong (Universitetet i Stavanger)

Postdoc  Asta Smedegaard Nielsen (Aalborg Universitet)