AIDS-krisens danske kulturhistorie (CHAD)

CHAD (The Cultural History of AIDS) er det første forskningsprojekt, der samler, koder og analyserer  AIDS-krisens danske kulturhistorie. CHAD undersøger, hvordan AIDS opstod og blev forstået i dansk kultur fra 1981-2021.

I 2021 er det 40 år siden, at den første registrerede patient døde af AIDS-relaterede sygdomme. Og netop nu viser en ny global pandemi nødvendigheden af en dybdegående forståelse af, hvordan virale epidemier bliver kulturelt forstået og forandrer vores sociale verdener.

Empirisk samler CHAD et AIDS-arkiv, der består af 1) mainstream nyhedsdækning, 2) aktivisme, kampagner og politik, 3) erindringer og historier fra de levede liv og 4) litteratur, film, TV og kunst.

CHAD analyserer de måder, hvorpå AIDS kulturelt blev konstrueret. Projektet ser på sygdommens materielle og historiske effekter ved at spore, hvordan AIDS først blev (kropsligt og repræsentativt) indskrevet i (raciale, seksuelle og kønnede) ideologier. CHAD undersøger derefter hvordan virussen og dens effekter blev sanset, kropsliggjort og tilegnet af de folk, som sygdommen ramte på forskellige måder. Og CHAD viser, hvordan disse folk reagerede og radikalt forandrede ideologier og historier om AIDS.

 

CHAD analyserer hvordan AIDS opstod, blev forstået og imødekommet i fire empririske felter: 1) nyhedsdækning og dominante repræsentationer af epidemien, herunder hvordan AIDS opstod som et offentligt tema og hvordan sygdommens ofre blev rammesat; 2) aktivisme, kampagner og politik, herunder de måder epidemien blev imødekommet af bløder- og LGBTQ-organisationer så vel som i Folketinget, sundhedsmyndigheder og -interventioner; 3) erindringer og historier fra de levede liv af dem, som levede med eller tæt på sygdommen, herunder hvordan fx stofbrugere og LGBTQ-personer oplevede sygdommen og hvordan den blev indlejret i deres hverdagsliv og intime relationer; og 4)  litteratur, film, TV og kunst som tematiserede og fortolkede, hvordan AIDS opstod og hvilke effekter sygdommen havde.

Disse fire empiriske felter giver CHAD et multifacetteret og kompleks empirisk arkiv. Nyhedsdækningen priviligerer kilder og stemmer fra mainstream og den generelle offentlighed og muliggør, at CHAD kan forstå hvordan sygdommen blev rammesat og havde interpellerende effekter. Det politiske felt muliggør, at CHAD kan forstå dynamikkerne mellem Folketingets reguleringer af sygdommen og de subkulturelle aktivistiske svar på samme. Empirisk viden om de levede liv muliggør at CHAD kan få viden om erindringer vedrørende sygdommen ’nedefra’ – altså epidemiens levede erfaringer, såvel som de lokale og kropsliggjorte udtryk, som virussen antog. Endelig vil feltet angående kunst, film, TV og litteratur muliggøre, at CHAD kan anskueliggøre,hvordan sygdommen blev fortolket og diskuteret i kulturens verden.

 

AIDS i nyhederne

Postdoc Camilla Bruun Eriksen

Dette underprojekt samler et omfattende arkiv af de måder hvorpå, AIDS blev dækket i nationale nyhedsmedier. Gennem dette undersøges, hvordan AIDS opstod som et offentligt tema i 1980erne og hvordan sygdommen sidenhed blev repræsenteret og forstået. Ved at lægge fokus på de offentlige skandaler undersøger vi, hvordan virusset og dets ofre blev rammesat i medierne.

AIDS-aktivisme og -politik

Postdoc Tobias de Fønss Wung-Sung

Dette underprojekt samler et arkiv af aktivistiske svar og politiske responser på AIDS-epidemien fra en række forskellige biblioteker, arkiver og samlinger. Vi undersøger, hvordan sygdommen blev politiseret og medvirkede til at udvikle nye former for seksuelt og medicinsk medborgerskab for udsatte grupper.

De levede liv i de ramte miljøer

Postdoc Bolette Frydendahl Larsen

Gennem oral history metoder samler dette underprojekt erindringer og historier fra dem, som overlevede AIDS-krisen. Vi undersøger, hvordan offentlige diskurser om og politiske interventioner i epidemien påvirkede liv og død for dem, som levede med sygdommen. Og vi analyserer erindringernes narrative og følelsesmæssige former.

AIDS i litteratur, film, TV og kunst

Lektor Mons Bissenbakker og PI Michael Nebeling Petersen 

Ved at samle et arkiv over de kunstneriske repræsentationer af AIDS i dansk litteratur, film, TV og kunst undersøger dette underprojekt, hvordan AIDS-krisen blev fortolket i dansk kultur for at forstå, hvordan spørgsmål om død, sygdom, normalitet, identitet og marginalisering blev diskuteret og rammesat.

Konkluderende projekt: AIDS-krisens danske kulturhistorie

PI Michael Nebeling Petersen

Ved at samle de fire underprojekters resultater skriver det konkluderende projekt AIDS-krisens danske kulturhistorie: Hvordan tog epidemien form og hvordan blev den forstået af de udsatte miljøer og personer? Hvordan intervenerede staten og hvordan blev virussen bekæmpet? Hvordan blev AIDS repræsenteret, rammesat og forstået i medier, litteratur og kunst? Hvordan har AIDSkrisen  påvirket vores nutidige forståelser af identitet, intimitet og medborgerskab? Hvordan fortsætter historien med at rammesætte og skabe vores forståelse af AIDS, intimitet, fællesskab, seksualitet, identitet, u/skyld og sygdom?

 

CHAD bliver superviseret af et panel af tilknyttede forskere, som diskuterer og udvikler forskningens metoder, empiriske fund, teorier og analyser med projektets forskere.

 

CHAD’s  rådgivende panel samler toneangivende internationale forskere inden for seksualitetsforsking, historie, AIDS og affektstudier. Panelet evaluerer metoder, resultater og udgivelser gennem en række af workshops, seminarer, internationale forskningsophold og andre aktiviteter.

 

 

Interview: Anton undersøger beskrivelser af sex mellem mænd 

(16. februar 2024)

Aids-krisen er skelsættende for måden, mange homoseksuelle mænd forholder sig til deres egen seksualitet på i dag,” siger Anton Juul, der er ph.d.-studerende ved NorS. I sit ph.d.-projekt ser Anton på, hvordan nyere dansk litteratur beskriver sex mellem mænd, og hvordan den trækker tråde til hiv- og aids-epidemien i Danmark.  

Læs interview.

Artikel: En del af os selv

(23. januar 2024)

Hvordan skal vi forstå den store interesse i historien om aids i kulturen idag? Hvorfor nu? Og hvad kan vi lære af historien? 
I denne artikel i Weekendavisen svarer Michael Nebeling Petersen på nogle af disse spørgsmål, når han fortæller om CHAD's forskning i dette interview.

Læs artikel.

Podcast: Center for Gender, Sexuality and Difference 'HIV/AIDS in the Nordic countries'

(November 2023)

I Copenhagen PrideCast kan man høre med fra Center for Køn, Seksualitet og Forskelligheds deltagelse i Priden i forbindelse med lanceringen af Kvinder, Køn & Forsknings særnummer om Skandinaviske hiv/aids-historier. I afsnittet præsenterer lektor Michael Nebeling Petersen, postdoc Tobias de Fønss Wung-Sung, professor Morten Skovdal og postdoc Bolette Frydendahl Larsen deres arbejde og forskning i hiv/aids i nordiske lande. Oplæggene handler blandt andet om, hvordan hiv/aids ramte i Skandinavien, hvordan PrEP opleves og erfares i det nuværende medicinske og sociale landskab, om danske aids-kampagner og livet med hiv. 

Artikel: Aids ændrede synet på sikker sex og sundhedsoplysning

(27. januar 2023)

Michael Nebeling Petersen forklarer, hvordan erfaringer om oplysningskampagnernes udvikling under aids-epidemien stadig kan lære os noget i dag bl.a. ifm. spredningen af abekoppe-virus i sommeren 2022. Nebeling Petersen og Astrid Helene Nielsen har i deres undersøgelse fundet dramatisk udvikling i oplysningskampagnerne fra aids-epidemien, som over tid blev mindre moraliserende og i højere grad rettet mod målgrupper.

Læs artikel

Podcast: Psychopathia Sexualis #1 – Får Aids-krisen i Danmark endelig sin kulturhistorie?

(16. august 2021)

Michael Nebeling Petersen og Mathias Danbolt talt med Mathias Kryger om AIDS-krisen i Danmark og forskningsprojektet AIDS-krisens danske kulturhistorie. Podcasten er lavet i forbindelse med Mathias Krygers kuraterede udstilling Psychopoathia Sexualis på Overgaden i forbindelse med World Pride i København og at det i år er 40 år siden, at den første registrerede patient døde at det, som senere blev kendt som AIDS. Podcasten er produceret af Lake Radio. 

Lyt til podcast.

Artikel: Da danskerne lærte at elske de homoseksuelle

(8. august 2021)

Michael Nebeling Petersen fortæller om de homoseksuelle politiske historie i Danmark og AIDS-krisen i den sammenhæng.

Læs artiklen.

Artikel: Forskere skal undersøge den danske AIDS-krises kulturelle betydning

(25. maj 2021)

Michael Nebeling Petersen fortæller om projektet AIDS-krisens danske kulturhistorie.

Læs artiklen.

Interview: Nyt projekt skal kortlægge AIDS-krisens danske kulturhistorie

(11. maj 2021)

Michael Nebeling Petersen fortæller om motivationerne for projektet AIDS-krisens danske kulturhistorie på Kulturen på P1.

Læs artiklen.

 

 

2023

History Research Seminar

(8. februar 2023)

Michael Nebeling Petersen var inviteret til at præsentere sin forskning på seminaret på Swansea Universitet i Wales, der var arrangeret af Medical Humanities Research Centre og Centre for Research into Gender and Culture.

Nordic Queer History Workshop

(2.-3. Februar 2023)

Hvad er de særlige metodiske, empiriske og etiske udfordringer, når man undersøger queer bevægelser og personer i historien? Hvordan udvikler vi en dybere forståelse for det særligt nordiske? Disse spørgsmål guidede CHADs internationale Nordic Queer History Workshop på Københavns Universitet, hvor over 25 forskere fra Island, Finland, Norge, Sverige, Danmark og Tyskland deltog. Det er første gang, at en sådan workshop samler de centrale nordiske projekter og forskere i feltet. Workshoppen var organiseret og udviklet af Michael Nebeling Petersen og Þorsteinn Vilhjálmsson, mens både Michael Nebeling Petersen, Tobias de Fønss Wung-Sung, Mons Bissenbakker og Anton Juul præsenterede deres forskning.

Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital

(25. januar 2023)

Tobias de Fønss Wung-Sung og Anton Juul fra CHAD-projektet præsenterede forskningsprojektet på en temaeftermiddag for personalet på Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. 

2022

World AIDS Day-seminar

(1. December 2022)

I anledning af World AIDS Day invitererede CHAD til et stort åbent arrangement om AIDS-historien på Københavns Universitet. Jens Rydström fra Lunds Universitet og Michael Nebeling Petersen, Tobias de Fønss Wung-Sung og Camilla Bruun Eriksen fra CHAD projektet fortalte om deres aktuelle forskning, mens Jens Peder Høeberg udstillede og præsenterede Bodymaps og Navnetæpper.

Øresundsnätverket för könshistorisk forskning

(18. november 2022)

Michael Nebeling Petersen, Tobias de Fønss Wung-Sung, Anton Juul og Camilla Bruun Eriksen fra CHAD-projektet præsenterede sin nyeste forskning for kønshistoriske forskere og andre interesserede på Øresundsnetværkets en-dagskonference på Lunds Universitet.

Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital

(3. november 2022)

Michael Nebeling Petersen, Tobias de Fønss Wung-Sung og Anton Juul fra CHAD-projektet præsenterede forskningsprojektet og kulturhistorie som disciplin for det medicinske og kliniske personale på Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. 

Rethinking sexuality in Nordic and Post-Soviet contexts

(29.-30. september 2022)

Michael Nebeling Petersen var inviteret til at fortælle om sin forskning på det internationale symposium på Södertörns Universitet i Sverige. Under titlen “Representing AIDS. Sexuality and race in histories of the AIDS epidemic in Denmark” diskuterede han den tidlige aids-histories udvikling.

Reactions to the HIV/AIDS since the 1980s: Transnational and comparative history perspectives

(30.-31. August 2022)

Tobias de Fønss Wung-Sung og Bolette Frydendahl Larsen deltog i den internationale konference på University of St. Andrews i Skotland. Under titlen ””We looked to the US and knew what was going to happen in six months”: Locating Transnational Connections in the Cultural History of AIDS in Denmark” fortalte de om transnationale linjer og ruter i dansk aids-hitstorie.

Dansk kønsforsknings indre og ydre rammer

(18.-19. august 2022)

CHAD organiserede et panel på den danske kønsforskningskonference om aids-krisens nordiske kulturhistorie på Københavns Universitet. Her fortalte Tobias de Fønss Wung-Sung, Bolette Frydendahl Larsen og Anton Juul om deres forskning.

NORA Conference 2022

(20.-22. juni 2022)

Michael Nebeling Petersen organiserede en stream på NORA konferencen på Oslo Universitet, der samlede forskere fra hele Norden, som arbejder med HIV/AIDS. Blandt de mange oplæg holdt også Michael Nebeling Petersen, Tobias de Fønss Wung-Sung og Camilla Bruun Eriksen oplæg om deres forskning i CHAD-projektet.

The 1980es in Western Europe

(10. Maj 2022)

Michael Nebeling Petersen var inviteret til at præsentere sin forskning og CHAD-projektet på det internationale seminar på Aarhus Universitet.

2021

Åbningskonference: Center for Køn og Diversitet

(16.-17. juni 2021)

Michael Nebeling Petersen var inviteret til at præsentere sin forskning og CHAD-projektet på konferencen på Syddansk Universitet.

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Bissenbakker, Mons Lektor +4535335923 E-mail
Eriksen, Camilla Bruun Lektor +4535325350 E-mail
Juul, Anton Ph.d.-stipendiat +4535334581 E-mail
Larsen, Bolette Frydendahl Postdoc +4535320290 E-mail
Nebeling Petersen, Michael Lektor +4535327467 E-mail

Tilknyttede forskningspraktikanter

  • Jamie Talon Thyrré Klarskov
  • Jamie Schou McIntyre
  • Maria Stokkendal Hundahl
  • Emma Højer Beckmann