Forskergruppe i affekt

Forskergruppe i affekt er en tværfaglig og tværuniversitær forskergruppe, som arbejder i krydsfeltet mellem affektstudier, kønsforskning, queerteoretiske- og postkoloniale studier, kunsthistorie, medieforskning og kritisk adoptionsforskning.

Photo by Sean Sinclair on Unsplash

I en tid hvor følelser indtager en stadig større rolle i det politiske rum sigter forskningsgruppen på kritisk at undersøge, hvordan følelser og affekter fremtræder i og samtidig konstituerer det sociale felt. Med inspiration fra forskellige affektteoretiske traditioner har forskergruppen fokus på, hvad følelser gør - dvs. hvordan de performativt handler. Gruppens forskelligartede analytiske tilgange forenes i en interesse for at undersøge, hvordan affekter er med til at skabe subjekter og relationer, hvordan de kan mobilisere så vel som forhindre handling, og på hvilke måder de ’klistrer’ og ’klistres’ til forskellige kroppe og sociale positioner. 

Forskergruppe i affekt undersøger hvorledes affekter og følelser, som kropsligt situerede erfaringer, citerede narrativer og kulturelle tegn skaber betydninger på tværs af det individuelle og strukturelle niveau. Gennem sit arbejde søger gruppen at udvikle en mere sofistikeret forståelse af følelsernes betydning i det sociale felt. Dette gøres bl.a. ved at udvikle teoretiske og metodiske tilgange, som gen­tænker relationen mellem det private og det offentlige, det personlige og det politiske.

Forskningsleder

Lektor Mons Bissenbakker, Center for Køn, Seksualitet og Forskellighed, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Deltagere

Lektor Mathias Danbolt, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet,

Professor Lene Myong, Center for Kjønssforskning, Universitetet i Stavanger,

Lektor, ph.d. Michael Nebeling Petersen, Center for Køn, Seksualitet og Forskellighed, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Lektor Tobias Raun, Institut for Kommunikation, Roskilde Universitet