Kontakt

Center for køn, seksualitet og forskellighed
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet
Emil Holms Kanal 2
2300 København S

Telefon: 35 32 83 11
E-mail: koen@hum.ku.dk