Kvinder, Køn & Forskning

Kvinder, Køn & Forskning er et videnskabeligt open access tidsskrift, der præsenterer original tværvidenskabelig forskning inden for feministisk teori, køn, magt og ulighed, både lokalt og globalt. Tidsskriftets faglige profil er således stærkt forankret i den tværdisciplinære kønsforskning med en styrke inden for humaniora og samfundsvidenskaberne med interesse for forskning om betydningen af en række identitetsskabende kategorier, såsom køn, race, seksualitet, alder, handicap mm.

Læs Kvinder, Køn & Forskning (open access).  

Tidsskriftet blev startet i 1992 og er Danmarks eneste videnskabelige tidsskrift for kønsforskning. KKF har gennem årene samlet og formidlet dansk kønsforskning ligesom vi har præsenteret nye centrale teoretiske, metodiske og empiriske paradigmer i Danmark.

Tidsskriftet har til formål at (A) publicere, samle og formidle den danske kønsforskning til både et dansk og internationalt publikum, (B) give dansk kønsforskning en samlende videnskabelig kanal til udvikling, diskussion og formidling af kønsforskning og (C) fremme den teoretiske og metodiske debat i kønsforskningen

Kvinder, Køn og Forskning ser der som sin klare rolle at muliggøre og sikre, at dansk kønsforskning samles og publiceres i en dansk sammenhæng. Derfor har tidsskriftet redaktionsmedlemmer fra seks forskellige danske universiteter, der sikrer at tidsskriftet er solidt forankret i danske kønsforskningsmiljøer. Tidsskriftet vægter særligt højt, at yngre forskere får mulighed for at publicere deres forskning.

Redaktionel organisering

Redaktionsledelsen

 • Ansvarshavende redaktør Michael Nebeling Petersen, lektor, Center for Køn, Seksualitet og Forskellighed (KU)
 • Indholdsredaktør Mons Bissenbakker, lektor, Center for Køn, Seksualitet og Forskellighed (KU)
 • Administrerende redaktør Bontu Lucie Guschke, ph.d.-stipendiat (CBS)

Redaktionen består yderligere af

 • Prof. MSO Sara Louise Muhr (CBS)
 • Ph.d.-stud. Bontu Lucie Guschke (CBS)
 • Ph.d.-studerende Signe Uldbjerg (AU)
 • Lektor Iram Khawaja (AU – Emdrup)
 • Postdoc Lea Skewes (AU)
 • Adjunkt Tobias Skiveren (AU)
 • Adjunkt Camilla Bruun Eriksen (SDU)
 • Ph.d.-stud. Molly Occhino (RUC)
 • Postdoc Maria Bee Christensen-Strynø (RUC)
 • Ph.d.-stud. Mathias Klitgård (Stavanger Uni)
 • Postdoc Tara Mehrabi (Karlstad University)
 • Ph.d.-stud. Søren Christian Krogh (AAU)
 • Ph.d. studerende Ahrong Yang Nissen (AAU)

Rådgivende panel

 • Professor Susanna Passonen, Media Studies, University of Turku
 • Professor Anu Koivunen, Gender Studies, School of History, Culture and Arts Studies, University of Turku
 • Professor Lene Myong, Centre for Gender Studies, University of Stavanger
 • Førsteamanuensis Stine H. Bang Svendsen, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Professor Randi Gressgård, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen
 • Professor Ulrika Dahl, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala Universitet, Sverige
 • Professor Tiina Rosenberg, Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University
 • Lektor Fataneh Farahani, Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms Universitet
 • Lektor Leila Brännström, Juridiska institutionen, Lunds Universitet
 • Biträdande universitetslektor Johanna Gondouin, Tema Genus, Linköpings Universitet
 • Professor emerita Nina Lykke, Tema Genus, Linköping Universitet
 • Professor Diana Mulinari, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet
 • Lektor Lise Rolandsen Agustín, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
 • Professor Niels Ulrik Sørensen, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
 • Lektor Stine Adrian, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
 • Professor Mette Buchardt, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
 • Lektor Marlene Spanger, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
 • Lektor Christina Fiig, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
 • Professor Dorte Marie Søndergaard, Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
 • Lektor Carsten Stage, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
 • Professor Dorthe Staunæs, Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
 • Lektor Camilla Møhring Reestorff, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
 • Professor Charlotte Kroløkke, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
 • Professor Karen Hvidtfeldt, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
 • Lektor Dag Heede, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
 • Professor Anne Scott Sørensen, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
 • Lektor Laura Horn, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet
 • Lektor Julia Suarez-Krabbe, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
 • Lektor Signe Arnfred, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet
 • Professor Rikke Andreassen, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
 • Lektor Kirsten Hvenegård-Lassen, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
 • Professor Pia Quist, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
 • Professor Anne Jerslev, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet
 • Lektor Mathias Danbolt, Institut for Kunst- og kulturvidenskab, Københavns Universitet