Center for køn, seksualitet og forskellighed

KSF er et tværdisciplinært forsknings- og undervisningscenter, som arbejder med køn, seksualitet og forskellighed på tværs af en række humanistiske empirier, der berører kønsforskningens genstandsfelter, metoder og/eller teorier.

Centeret er hjemsted for en BA- og KA-tillvalgsuddannelse i køn, seksualitet og forskellighed, det humanistiske KU-forskernetværk InterGen, forskningstidsskriftet Kvinder, køn og forskning samt Koordinationen for kønsforskning. KSF huser desuden forskellige forskningsprojekter og -initiativer og er repræsenteret i en lang række netværk og foreninger internt på KU, samt eksternt i Danmark og i resten af verden.

Følg os på facebook

Undervisning

Centret tilbyder tilvalgsuddannelsen i Kønsstudier og udbyder kurser, der kan tages både på BA- og KA-niveau. På tilvalgssiden for Kønsstudier kan du se, hvilke kurser der udbydes.

Hent pjecen Tilvalg i Køn, Seksualitet og Forskellighed (pdf).