Centret er ramme om tværfaglig, humanistisk forskning og undervisning. Hovedvægten ligger på de historiske, kulturelle og sproglige dimensioner samt på mere overordnede videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske problemstillinger.

Reproduktion og seksualitet udgør et overordnet tema. Centrets studier tager især udgangspunkt i undersøgelsen af identitet, normer og magtforhold, som disse kommer til udtryk i intersektionelt samspil med sociale kategorier og fænomener som fx køn, seksualitet, race, klasse, nationalitet og handikap, nye og ældre slægtskabsformer og affekt/følelser, bl.a. ud fra feministiske og queerteoretiske analysevinkler. Der arbejdes med en bred vifte af empiri: samtidsdebatter, historiske kilder, nye medier, litteratur og populærkultur.

Aktuelle nyheder

Se alle

Affects. Borders. Biopolitics.

21-08-2019

Call for conference contributions

Læs mere

Udgivelser

Læs om udgivelser på centeret, udgivelser i Varia-serien og bibliometri her.