Om centret

Tillytterne til et seminar ved Center for KønsforskningCenter for køn, seksualitet og forskellighed er ramme om tværfaglig forskning og undervisning. Centret har eksisteret siden 1982 og har gennem årene skiftet navn fra ”Center for kvindeforskning” og senere ”Center for kønsforskning” til det nuværende ”Center for køn, seksualitet og forskellighed”. Navneskiftene signalerer en udvikling i forskningsfeltet. Hvor feltet i begyndelsen tog udgangspunkt i et særlig empirisk interesseområde (kvinders erfaringer og stilling i samfundet) stiller kønsforskning i dag en række mere principielle spørgsmål om kønnets betydning som kategori i det hele taget.

Dette har blandt andet betydet, at feltet nu inkluderer fx mande- og maskulinitetsforskning, men også at der er kommet et intensiveret fokus på, hvordan køn interagerer med andre kategorier som fx seksualitet, alder, race og etnicitet, handicap og socialklasse.

Den nyere kønsforskning interesserer sig i stigende grad for, hvordan sådanne kategorier påvirker, understøtter eller måske udvisker hinanden, og også for, hvordan vi overhovedet skal forstå begrebet ”køn” og dets mange betydninger. I forbindelse med centrets forskning og undervisning tager vi derfor ofte udgangspunkt i kategorien køn. Mere grundlæggende kan man dog sige, at vi stiller spørgsmålet: Hvilke forskelle gør en forskel? På hvilken måde? Og i hvilken kontekst?

Forskningen på centret har i særlig grad interesse for seksualitet som social praksis og kulturelt forestillingsobjekt. Dette perspektiv angår betydningen af seksuel majorisering og minorisering såvel som mere historiske perspektiver på reproduktion og kønsligestilling. De seneste år har centrets forskning bl.a. fokuseret på affekt/følelser som analytisk kategori.

Se under de ansattes forskningsprofiler for at læse om centrets særkompetencer.