Om centret

Center for køn, seksualitet og forskellighed er ramme om tværfaglig forskning og undervisning i kønsstudier.

Centret har eksisteret siden 1982 og har gennem årene skiftet navn fra ”Center for kvindeforskning” og senere ”Center for kønsforskning” til det nuværende ”Center for køn, seksualitet og forskellighed”. Navneskiftene signalerer en udvikling i forskningsfeltet. Hvor feltet i begyndelsen tog udgangspunkt i et særlig empirisk interesseområde (kvinders erfaringer og stilling i samfundet) stiller kønsforskning i dag en række mere principielle spørgsmål om kønnets betydning som kategori i det hele taget.

Det seneste navneskift til ”Køn, seksualitet og forskellighed” signalerer, at centerets forskning og undervisning tager udgangspunkt i kønsforskningens teorier og problemstillinger, men at vi samtidig har en spidskompetence i forhold til seksualitetsforskning og queer teori. Begrebet ”forskellighed” forsøger at favne kønsforskningens forskellige bølger, herunder ligestillingsforskningen (hvordan undgår vi, at der bliver gjort forskel?), den forskelsfeministiske tænkning (hvordan bibeholder vi muligheden for forskellighed?) og det moderne intersektionalitetsbegreb (hvilke forskelle gør en forskel?).

En grundlæggende interesse for centerets forskning og undervisning er samspillet mellem køn og andre kategorier som fx seksualitet, alder, race og etnicitet, handicap og socialklasse. Hvordan kan sådanne kategorier påvirke, understøtte eller måske udviske hinanden? Og hvordan skal vi overhovedet skal forstå begrebet ”køn” og dets mange betydninger? Fælles for de mange typer af forskning er det praktiske og filosofiske spørgsmål: ”Hvordan skal vi håndtere forskellighed?”.

Studerende som følger tilvalget i Køn seksualitet og forskelighed får mulighed for at tilegne sig en række af kønsforskningens forskellige teorier og metoder.

Se under de ansattes forskningsprofiler for at læse om centrets særkompetencer.