Om centret

Centret har eksisteret siden 1982 og er ramme om tværfaglig forskning og undervisning. Formålet er at afdække kønnets betydning inden for det humanistiske forskningsfelt. Hovedvægten ligger på de historiske og litterære dimensioner samt på mere overordnede videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske problemstillinger. 

Tillytterne til et seminar ved Center for KønsforskningKvindeforskning er, som årene er gået, blevet til kønsforskning og omfatter i dag ikke kun kvindeforskning, men også ligestillingsforskning, mande- og maskulinitetsforskning. I de senere år har fokus taget en drejning mod et bredere kønsperspektiv, der også omfatter andre forskelsparametre end køn, så som maskulinitet, seksualitet, queer-identitet, klasse, race og etnicitet. Central er sammenhængen mellem disse parametre (intersektionalitet).

Reproduktion og seksualitet udgør et overordnet tema. Centrets studier tager især udgangspunkt i undersøgelsen af identitet, normer og magtforhold, som disse kommer til udtryk i intersektionelt samspil med sociale kategorier og fænomener som fx køn, seksualitet, race, klasse, nationalitet og handikap, nye og ældre slægtskabsformer og affekt/følelser, bl.a. ud fra feministiske og queerteoretiske analysevinkler. Der arbejdes med en bred vifte af empiri: samtidsdebatter, historiske kilder, nye medier, litteratur og populærkultur.

Feltet forener en række nye kritiske og internationale perspektiver med udgangspunkt i poststrukturalistiske retninger og udgøres blandt andet af: Postkoloniale studier, queer teori, kønsforskning, maskulinitetsforskning samt teorier om normativitet, praksis og performativitet. Fælles for disse retninger er deres kultur- og magtanalytiske udgangspunkt.