Publikationer

Bente RosenbeckVaria nr. 13, 2018: EN KØNSFORSKER TAKKER AF. At se frem ved at se tilbage

Af Bente Rosenbeck

Download En kønsforsker takker af (pdf)

Varia bringer denne gang Bente Rosenbecks fratrædelsesforelæsning, som blev afhold d. 10. maj 2017. I forelæsningen reflekterer Rosenbeck over 45 års arbejde med forskellige aspekter af kvinders historie.

Varia nr.12, 2015: DEAL MED DILDOEN: En diskursanalytisk undersøgelse af lesbiske subjektkonstruktioner i den danske dildodebat 1989-2012

Af Sofie Jeholm

Download DEAL MED DILDOEN (pdf)

Knyttet næve med dildo

DEAL MED DILDOEN tager udgangspunkt i en undersøgelse af lesbisk identitet, som denne forstås og forhandles i gennem diskussioner af dildoen som objekt. Gennem udvalgt tekstmateriale fra tidsskrifterne Hvidløgspressen, Panbladet, Mohawk Beaver og PROUD! Magazine, hvordan dildodebatten indskriver sig i en feministisk historie og illustrerer forskellige feministiske positioner.

Varia nr.11,2014: DA HOMOEN BLEV FAMILIEDUELIG. En queerteoretisk diskursanalyse af folketingsforhandlingerne om homoseksuelles adgang til adoption 1988-­‐2010

Forside af Da Homoen Blev Familieduelig

Af Michael Nebeling Petersen

Download DA HOMOEN BLEV FAMILIEDUELIG (pdf)

DA HOMOEN BLEV FAMILIEDUELIG indeholder en historisk gennemgang af lovforslag og folketingsdebatter om homoseksuelles adgang til familie og slægtskab. Artiklen giver desuden en analyse af de diskursive forandringer, der har gjort den homoseksuelle figur genkendelig som familieduelig.

Varia nr. 10, 2013: DET STOF, MÆND ER GJORT AF. Konstruktionen af maskulinitetsbegreber i forskningsprojekter om testosteron i Danmark fra 1910'erne til 1980'erne.

Forside af Det Stof Mænd er Gjort af

Af Marie-Louise Holm og Morten Hillgaard Bülow

Download DET STOF, MÆND ER GJORT AF (pdf)

Fra 1920’erne og til i dag er testosteron blevet betegnet som ‘det mandlige kønshormon’ på trods af, at det findes i både mandlige og kvindelige kroppe. Både i den naturvidenskabelige forskning i hormoner, i daglig tale og i forskellige medier er testosteron blevet brugt som metafor for - og til tider ligefrem som et synonym for - mandlighed og maskulinitet. Det stof, mænd er gjort af spørger, hvordan og hvorfor testosteron og maskulinitet er blevet sammenkædet i dansk naturvidenskabelig forskning og hvilken betydning, denne sammenkædning har haft for kønsnormer i samfundet.

Varia nr. 9, 2012: I AFFEKT. Skam, frygt og jubel som analysestrategi.

Forside af I Affect

Download I AFFEKT (pdf)

Følelser er for tiden genstand for en opblomstret akademisk interesse. Inden for det køns- og queerteoretiske felt er følelser kommet i centrum som analytisk genstand (og til en vis grad som metode) i en sådan grad, at Center for Kønsforskning har valgt at lave en temaudgivelse, som afsøger affektteoriens muligheder til inspiration for fremtidig forskning.

Da kvinderne blev journalister

Af John Chr. Jørgensen (f. 1944)

Download bogen her (pdf)

Da kvinderne blev journalister fortæller historien om de første danske kvinder, der ernærede sig ved at skrive artikler i aviser og redigere blade. Tiden er slutningen af 1800-tallet, og pressen er i vældig fremgang. Redaktørerne vil gerne have flere kvindelige læsere og åbner dørene for kvindelige skribenter. Journalistikken var et fag, som begavede kvinder havde mulighed for at tage op, hvis de pludselig stod med forsørgerpligter. Bogen portrætterer tre pionerer, Sofie Horten, Mimi Carstensen og Loulou Lassen, og sætter dem ind i en pressehistorisk ramme. Derefter trækkes der tråde op til op til vor tids kvindelige journalister. Hvordan har de klaret sig i et redaktionsmiljø præget af mænd? Er kvindelige journalister blevet diskrimineret? Skriver de anderledes end mænd? Bogen slutter med en liste over 350 bemærkelsesværdige kvindelige journalister i Danmark gennem tiderne.