4. januar 2022

Nyt nummer af Kvinder, Køn & Forskning: Unconscious Bias in Organizations

Temanummer

Kvinder, Køn & Forskining har netop udgivet et spændende nyt temanummer om ”Disability and Prostheses”. Nummeret er redigeret af Research and Teaching Associate Maria Clar (WU Vienna), Professor Sara Louise Muhr (Copenhagen Business School), Research and Teaching Associate Lea Katharina Reiss (WU Vienna) og adjunkt Kai Storm (Copenhagen Business School).

Vi tænker ofte bias, som noget der tilhører personer på et individuelt plan. I det nye nummer af Kvinder, Køn og Forskningen undersøges bias i organisationer. For, som temaredaktørerne skriver i indledningen af nummeret:

”Organizations are not neutral. Overwhelming evidence shows how organizational processes and structures are, among other things, gendered, classed, and racialized, which has consistently been linked to the way in which human beings are biased in their evaluation of each other”.

Temanummeret undersøger dette gennem seks spændende artikler. I den først artiklen ”Gender Bias in Recruiting: Developing a Social Practice Perspective”, som er skrevet af  Nentwich, Baumgärtner, Chowdhury og Witzig, udvikler forfatterne en ny og mere omfattende måde at forstå, forklare og tilgå kønsbias, som de anvender på empirisk data om køn og rekruttering. Den anden arrtikel, ”A Woman Who’s Tough, She’s a Bitch: How Labels Anchored in Unconscious Bias Shape the Institution of Gender” skrevet af a Mangen undersøger brugen af labels i candidkse organisationer og viser, at labels fungerer som kontrollerende mekanismer.

I den tredje artikel, ”A Lacanian Perspective on Bias in Language: How Women Can(not) Ever ‘Make It’ in Academia”, skrevet af Einersen, Villesèche og Huopalainen, undersøger bias i et tværdisciplinært rammeværk. Gennem den lacanianske tilgang synliggøres, at kønsbias både udfordres og reproduceres i succesfulde kvinders egne narrativer.

Den fjerde og femte artikel undersøger bias i mere intersektionelt rammeværk: I artiklen ”Doing Un/Troubled Subject Positions as a Transgender Woman with Autism: The Case of Vera”, som er skrevet af Skewes, Occhino og Herold, undersøger hvordan kategorierne transkønnethed og autisme, intersekter og iværksætter forskellige processer af inklusion og eksklusion. Den fjerde artikel, “Bias and Leadership Aspirations: Exploring the Interaction of Gender and Parental Status in Self-Evaluations”, skrevet af Villesèche, Ottsen og Paunova, undersøger forskelle i selvevaluering i relation til køn og forældrestatus. Artiklen viser, at mænd og kvinder bliver forskelligt påvirket af biaser i forbindelse med køn og forældreskab.

Den sjette og sidste artikel ” From Individual to Organizational Bias: A Norm-Critical Proposition for Unconscious Bias Intervention in Organizations”, som er skrevet af Christensen og Guschke inddrager normkritik. Her er fokus på at forstå bias i organisationer på et strukturelt niveau og med et mere forandringsorienteret perspektiv.

Hele nummeret er open-acces og ligger online.