Afsluttede projekter

Center for Køn, Seksualitet og Forskellighed været hjemsted for mange projekter. Foruden en række specialeprojekter og ph.d.-projekter, så har centeret gennem de sidste tyve år været ramme for følgende projekter:

 

Ved Bente Rosenbeck (rosen@hum.ku.dk)

Projektet Kærlighed og seksualitet i det moderne samfund. Omsorg eller kontrol: Ugifte mødre i det 20. århundrede og professionalisering af det sociale arbejde analyserede de enlige mødre i det 20. århundrede set i sammenhæng med professionalisering af det sociale hjælpearbejde. Det overordnede mål var at undersøge forholdet mellem viden og magt på baggrund af en undersøgelse af socialpolitik og socialt arbejde med udgangspunkt i mødrehjælpen, der som den første sociale institution fik uddannede socialhjælpere (rådgivere) tilknyttet.

Udgivelser

"Thi livet er stærkere end loven..." Danmarks moderne aborthistorie. Lau Sander Esbensen. Ph.d.-afhandling, 2004.

"En fribåren social skole" - da det sociale hjælpearbejde blev til en uddannelse. Bente Rosenbeck. I Handlingens kvinder. Karen Hjorth og Anette Warring (red.). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag 2001.

Care and control: Unmarried Mothers in Denmark between 1900 and 1950Bente Rosenbeck. Sex, State and Society. Comparative Perspectives on the History of Sexuality. Lars-Göran Tedebrand (ed.) Almquist Wiksell International, 2000.

Kønnet mellem omsorg og kontrol. Mødet med de moderne institutioner. Bente Rosenbeck. I Kjønnenes møte med det moderne. K. Melby (red.). Center for Kvinneforskning. Norges Tekniske Universitet, 1999.

Omsorg eller omklamring. Ugifte mødre ca. 1900-1950. Bente Rosenbeck. I Bur. Kan, kan ikke. Vil, vil ikke. Kvindeliv i perspektiv. Karen Hjorth, Grethe Ilsøe, Minna Kragelund (red.) Arki.Varia, 1996

 

 

Ved Mons Bissenbakker (thc211@hum.ku.dk) 

Projektet tog udgangspunkt i samspillet mellem følelser og politik og undersøgte, hvad følelser performativt gør i og ved en række politiske objekter og argumenter. De politiske cases relaterede sig især til debatter om hhv. sexarbejde/ prostitution og den danske migrationslovgivning, som fandt sted i perioden 2009-2011. Gennem analyser af debatterne skabte projektet en mere sofistikeret forståelse af brugen af følelser som politisk strategi og argument.

Udgivelser

”How to bring your daughter up to be a feminist killjoy: Shame, accountability and the necessity of paranoid reading in Lene Kaaberbøl’s The Shamer Chronicles” Mons Bissenbakker, European Journal of Women's Studies 25(1):102-115. 2018. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1350506813519983

”Styr dine følelser! En affektiv vending”. Mons Bissenbakker, i: I Affekt. Skam, frygt og jubel som analysestrategi, Center for Kønsforskning. https://koensforskning.ku.dk/nyeudgivelser/varia/Iaffekt_-_Ny.pdf

 ”Krumme tæer: Skam i krydsfeltet mellem queer, feministiske og postkoloniale teorier.” Mons Bissenbakker, Kvinder, Køn & Forskning, 13(1), 2013. https://doi.org/10.7146/kkf.v0i1.28160

 ”"I hvert fald ikke i Danmark" - Skam som nationalt orienteringsredskab i danske migrationspolitiske diskurser”. Mons Bissenbakker, Tidskrift for Genusvetenskap, 12(4), 2012. https://ojs.ub.gu.se/index.php/tgv/article/view/2636/2354

 I AFFEKT. Skam, frygt og jubel som analysestrategi. Mons Bissenbakker og Michael Nebeling Petersen (red.). 2012. https://koensforskning.ku.dk/nyeudgivelser/varia/Iaffekt_-_Ny.pdf

“Shameful Separations and Embarrassing Proximities: Affective Constructions of Political (Il)Legitimacy in the Danish Debate on Prostitution”. Mons Bissenbakker, NORA 20(2): 78-93, 2012. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08038740.2012.672337

 

 

Bente Rosenbeck (rosen@hum.ku.dk) har forsket og undervist i området køn og videnskab i mange år. Og hun har gennem årene leveret ekspertise og deltaget i projekter og grupper på ligestillingsområdet.

Udgivelser

”Meritokratiet er en myte.” Bente Rosenbeck. Biozoom 17(4): 10-13, 2016.

”Om at etablere og bryde kønnets grænser i akademia.” Bente Rosenbeck, Tidsskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv, 2016 s. 232-35.

Har videnskaben køn? Kvinder i forskning. Bente Rosenbeck. Museum Tusculanums forlag, 2014.

 

 

Ved Bente Rosenbeck (rosen@hum.ku.dk

Projektets fokuserede på de ægteskabsreformer, som blev gennemført i de første tre årtier af det 20. århundrede. Hovedformålet var at undersøge det nordiske samarbejde på ægteskabsområdet og den brede ligestillings- og ægteskabspolitiske debat, som fandt sted blandt centrale grupper i offentligheden: Feminister, læger, konservative og liberale.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i det fælles nordiske kommissionsarbejde og ser på, hvordan lovforslagene blev implementeret i de enkelte lande i løbet af 1920´erne med henblik på at sætte det fælles nordiske i relation til de nationale forskelle. Projektet, som var et samarbejde mellem fire nordiske forskere, var forankret i historie og retsvidenskab. 

 

 

Ved Bente Rosenbeck (rosen@hum.ku.dk)

Nordic Centres of Excellence som tog afsæt i en række tidligere nordiske projekter, herunder Ægteskab i Norden og The Nordic Model of Welfare. NCoE NordWel og dets deltagere har over fem år (2007-2012) undersøgt de historiske lag i den nordiske velfærdsmodel og disses betydning for velfærdsstatens nutidige udfordringer.

Læs mere om projektet.