16. november 2021

Call for papers til særnummer af Kvinder, Køn & Forskning

Forskningsgruppen The Cultural History of AIDS in Denmark redigerer et særnummer af tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning. Temanummeret undersøger, AIDS-krisens nordiske historier såvel som HIV/AIDS’ samtidige formationer, kulturer og diskurser i den nordiske region:

Hvordan udspillede epidemien sig i den Nordiske region og hvordan har den påvirket samtidens kulturer, intimiteter og politikker? Hvordan blev og er sygdommen indlejret strukturelle ulighedsstrukturer, fx racisme, trans- og homofobi? Hvordan blev og er HIV/AIDS racialiseret og hvordan kan forstå epidemien relateret til lokale og globale uligheder? Hvilken indflydelse har køn på epidemien og vores forståelse af den? Hvordan huskes og repræsenteres AIDS i litteratur, kunst og populærkultur? Hvad er lighederne og forskellene mellem HIV/AIDS og andre virale epidemier? Og med forskellige former for handicap og kropskapalitet? Hvordan forstås og leves HIV/AIDS i dag? Hvilken effekt har PrEP og antiretrovirale terapier for sygdommens kulturer? Hjemsøger virussens affektive historier stadigt sygdommen, når den er blevet undetectable? Hvilke metoder gør det muligt at undersøge og indsamle AIDS-krisens flygtige kilder? Hvordan kan vi fortælle epidemiens (affektive og æstetiske) historier?

Artiklerne kan enagere sig i de spørgsmål, som vi rejser her, men vi inviterer også artikler, essays og anmeldelser, der er analyserer, fortolker og diskuterer HIV/AIDS på andre måder og gennem andre analytiske størgsmål. Vi inviterer således bidrag fra alle discipliner og empiriske områder inden for humanrioa og samfundsvidenskaberne, og vi er interesseret i at samle forskellige metoder og teorier.

Læs call for papers.