19. september 2022

Nyt nummer af Kvinder, Køn & Forskning: Sexualities and Critiques of Capital

Kvinder, Køn & Forskning har netop udgivet et spændende nyt temanummer om ”Sexualities and Critiques of Capital”. Nummeret er redigeret af ph.d.-stipendiat Mathias Klitgård fra Center for Kønsstudier, Stavanger Universitet, senior lecturer Liu Xin fra Center for Kønsforskning, Karlstad Universitet og lektor Laura Horn fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet.

Temanummeret samler en række kritiske analyser og essays, som diskuterer og fortolker de komplekste og ofte modsatrettede måder hvorpå seksualitet og kapital er forbundet til, formet af og konstitueret i relation til hinanden, som temaredaktørerne skriver i forordet.

Udover en interessant introduktion tilbyder temanummeret tre fagfællebedømte artikler, 2 kommentarer og hele fem tankevækkende essays, som belyser seksualitet, kapitalisme og ulighed på en række forskellige måder.

Hele nummeret er open-access og kan læses på Kvinder, Køn & Forsknings hjemmeside.

Kvinder, Køn & Forskning er fra 2022 flyttet endeligt til Center for Køn, Seksualitet og forskellighed på Københavns Universitets humanistiske fakultet. Det udgives med tidsskriftstøtte fra Danmarks Frie Forskningsfond og et legat fra Hulda Pedersens Legat. 

Emner