Yderligere om Bente Rosenbeck: præsentationer og bibliografi

Præsentationer

Bente Rosenbeck er præsenteret i følgende kilder:

  • På kant med historien. Studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente Rosenbeck på hendes 60-årsdag (se ovenfor). Redaktion: Karin Lützen og Annette K. Nielsen under medvirken af Niels Finn Christiansen, Dag Heede, Yvonne Mørck & Robin May Schott.
  • Annette K. Nielsen: En lidenskab for historie. Dansk version 

Pioneer with a passion for historyEngelsk version

  • Dansk Kvindebiografisk Leksikon, 2000.
  • Bente Rosenbeck – en fødselsdagshyldest i anledning af de 50 år. Kvinder, køn og forskning K nr. 2 1998.
  • Blå Bog
  • Kvinfo’s ekspertdatabase

Bibliografi udarbejdet til På kant med historien. Studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente Rosenbeck på hendes 60-årsdag (se ovenfor).

KVINDE- OG KØNSHISTORIE

Værker

Inte ett ord om kärlek: äktenskap och politik i Norden ca. 1850-1930. Medforfattere: Kari Melby, Anu Pylkkänen & Christina Carlsson Wetterberg; udgivet i samarbejde med Centrum for Danmarksstudier vid Lunds Universitet. Göteborg: Makadam förlag, 2006. 415 s.

Kvinnor i västvärlden från renässans till nutid: renässans, reformation och revolution. Medforfattere Ida Blom og Sølvi Sogner. Oversættelse: Eva Björkander-Mannheimer. Stockholm: Liber, 2006. 416 s.

Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag. Medforfattere Ida Blom og Sølvi Sogner. Oslo: Cappelen akademisk forlag, 2005. 389 s.

Indefra. Europæiske kvinders historie belyst ved kildetekster. Medforfattere: Nanna Damsholt, Eva Maria Lassen & Grethe Jacobsen. København: Museum Tusculanum, 1999. 250 s.

Kroppens politik: om køn, kultur og videnskab. København: Museum Tusculanum, 1992. 175 s.

Den moderne tid. Det europæiske hus, bd. 5. Medforfatter: Karin Lützen. København: Gyldendal, 1992. 353 s.

Cappelens Kvinnehistorie bd. 2, Bidrag til værket Cappelens Kvinnehistorie. Medforfattere: Ida Blom og Sølvi Sogner. Cappelens Forlag, Oslo, Norge 1992. 395 s.

Kvindekøn: Den moderne kvindeligheds historie 1880-1980. København: Gyldendal, 1987. 354 s.

Artikler i tidsskrifter og bøger

Gender and the history of the body, i: Vänskap over gränser: en festskrift till Eva Österberg, s. 187-202. Red. Kenneth Johansson & Marie Lindstedt Cronberg. Lunds Universitet: Historiska institutionen, 2007.

Familiens historie: om kønnenes roller i familien gennem tiden, i: Skolens bog om køn og ligestilling. Lærerens bog, s. 20-24. Red. Cecilie Nørgaard & Bonnie Vittrup. København: Informations Forlag, 2006.

The Nordic Model of Marriage, i: Women’s History Review, 15 (4), 2006, s. 651-661. Medforfattere: Kari Melby, Anu Pylkkanen, og Christina Carlsson Wetterberg.

Ligestilling, ægteskab og religion, i: Kvinder, køn & forskning nr. 4, 2006, s. 17-32. Red. Hilda Rømer Christensen. Medforfatter: Mie Andersen.

Kroppens politik. Den sociale konstruktion af kroppen, i: Kvinder, køn og krop – kulturelle fortællinger. Idrætshistorisk årbog. Årg. 22, 2006, s. 105-109.

Køn i bevægelse: Med ridning som eksempel, i: Kvinder, køn og krop – kulturelle fortællinger. Idrætshistorisk årbog. Årg. 22, 2006, s. 111-116.

Velfærdsstatsforskning og køn, i: Det kritiske blik: nykritik, selvkritik, kunstkritik, kulturkritik, politisk kritik, kritik af den kritiske kritik, negativ kritik, den nødvendige kritik: en antologi, s. 184-204. Red. Nils Bredsdorff og Niels Finn Christiansen. Tiderne Skifter, København 2005.

Ka’ kvinder læse?, i: 1968: dengang og nu, s. 337-351. Red. Morten Bendix Andersen og Niklas Olsen. Museum Tusculanum, 2004.

Genusvetenskap, i: Diskussioner om samhällsvetenskap. Gränser, innehåll och fremtid, s. 15-28. Red. Thomas Brante, Kerstin Johansson og Sune Sunesson. Lund 2004.

Women’s Studies and Gender Research. Experiences in the Nordic Contries, i: Gender Studies in Europe, s. 57-72. Red. Luisa Passerini, Dawn Lyon, Liana Borghi. Florence: European University Institute, 2002.

”En værdigere stilling i ægteskabet som hustru og moder”. Ligestilling i begyndelsen af det 20. århundrede, i: Kønsmagt under forandring s. 34-53. Red. Anette Borchorst. København: Hans Reitzel, 2002.

I baghjulet af – Den ny Danmarkshistorie, i: Anvendt historie. En bog om og til historikeren Søren Mørch, s. 34-53. Red. Rasmus

Dahlberg og Per H. Hansen. Hans Reitzel, København 2002.

Mellem subjektivitet og objektivitet, i: Historie og historiografi. Festskrift til Inga Floto, s. 214-234. Red. Carsten Due-Nielsen. København: Den danske historiske Forening, 2002.

“En fribåren social skole” – da det sociale hjælpearbejde blev til en uddannelse, i: Handlingens kvinder, s. 127-163. Red. Grethe Ilsøe, Karen Hjorth og Anette Warring. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 2001.

The Nordic Model of Marriage, i: Social Sciences. The Nordic Countries and Europe II, The research programme “Norden och Europa”. Nordisk Ministerråd: Nord 2001: 23, s. 255-282. Medforfattere: Kari Melby, Anu Pylkkänen, Christina Carlsson Wetterberg. København 2001.

Ekteskapslovreform: en forutsetning for velferdsstaten?, i: Frihed, lighed og tryghed: velferdspolitik i Norden. Rapporter til Det 24. Nordiske Historikermøde Århus 9.-13. august 2001, Bind 2, s. 191-213. Medforfattere: Kari Melby og Christina Carlsson Wetterberg.

Køn, familie og velfærdsstat, i: Frihed, lighed og tryghed, Velfærdspolitik i Norden, s. 191-214. Medforfattere: Kari Melby, Bente Rosenbeck og Christina Carlsson Wetterberg. Red. Hilda Rømer Christensen, Urban Lundberg og Klaus Petersen. Jyske Selskab for Historie nr. 48, Aarhus 2001.

Hvad som hos fruentimmer kaldes menstruation, i: Cyklus: studier i rødt, s. 126-136. Red. Marianne Fruergaard. København: Aschehoug, 2000.

Modernization of Marriage in Scandinavia. Lived Lives – Political Activism on the Up, i: Women’s Politics and Women in Politics: in honour of Ida Blom, s. 69-85. Red. Gro Hagemann og Sølvi Sogner. Oslo: Cappelen: Bergens Universitet, 2000.

Det nordiske samarbejde bag ægteskabslovgivningen i det 20. århundrede, i: Det unika Norden, s. 235-247. Red. Krister Ståhlberg. København, 2000.

Care or Control: Unmarried Mothers in Denmark between 1900 and 1950, i: Sex, State and Society: Comparative Perspectives on the History of Sexuality, s. 181-193. Red. Lars-Göran Tedebrand. Södertälje: Almqvist & Wiksell International: Umeå, 2000.

Kønnet mellem omsorg og kontrol: mødet med de moderne institutioner, i: Kjønnenes møte med det moderne. Skriftserie. Senter for kvinneforskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, nr. 1, 1999, s. 161-195. Red. Kari Melby.

Perioden 1750 til vore dage, i: Indefra. Europæiske kvinders historie belyst ved kildetekster, s. 199-262. Red. Nanna Damsholt. København: Museum Tusculanum, 1999.

Har tværfagligheden noget på sig? Eller hvad har den så på?, i: Undervisning i Kvinno- och Könsforskning i Norden. Rapport fra symposium i Stockholm 28.-29. september, 1998, s. 27-32. Red. Eva Lundgren. Stockholm 1999.

Det er ganske vist at kvinder er dummere end mænd, i: Din store idiot, s. 96-99. Red. Jeanne Betak, Caroline Sascha Cogez og Knud Romer Jørgensen. København: Rhodos, 1998.

Nordic women’s studies and gender research, i: Is there a Nordic feminism? Nordic feminist thoughts on culture and society, s. 344-357. Red. Bente Rosenbeck, Drude von der Fehr og Anna Jónasdóttir. London: UCL Press, 1998.

Kvindehistoriens historie og teorier, i: Den Store Danske Encyklopædi bd. 11, s. 436. København: Danmarks Nationalleksikon, 1998.

Konstruktion af kvindelighed, i: Socialkonstruktivisme. Bidrag til en kritisk diskussion, s. 132-156. Red. Margaretha Järvinen og Margareta Bertilsson. Hans Reitzel, København 1998.

Sandheden om kønnet, i: Seklernas sex: bidrag till sexualitetens historia, s. 39-53. Red. Åsa Bergenheim og Lena Lennerhed. Stockholm: Carlssons, 1997.

Intet nyt under solen? Refleksioner over feministisk teori, i: Kvinder, køn & forskning. Årg. 6, nr. 1, 1997, s. 18-27.

Politik, videnskab og køn, i: Statens beroende av familjen, s. 39-57. Institutionen för privaträtt. Helsingfors universitet. Helsingfors, 1996.

Teksten er først trykt i: Rapport III. Fra kvinnehistorie til kjønnshistorie? Det 22. Nordiske historikermøte, Oslo 13.-18. august 1994, s. 33-45.

Omsorg eller omklamring: ugifte mødre ca. 1900-1950, i: Bur, kan, kan ikke, vil, vil ikke: kvindeliv i perspektiv, s. 92-106. Red. Karen Hjorth m.fl. København: ARKI Varia, 1996.

Pro et contra, i: Forplantning, køn og teknologi, s. 7-26. Red. Bente Rosenbeck m.fl. København: Museum Tusculanum, 1995.

“Det er morens skyld”: forplantning og reproduktion i det moderne samfund, i: Forplantning, køn og teknologi, s. 42-57. Red. Bente Rosenbeck m.fl. København: Museum Tusculanums Forlag, 1995.

Det politiske køn, i: Sociologi i dag. Nr. 3, 1995, s. 3-19.

Kønnets grænser, i: Clios døtre gennem hundrede år, s. 9-12. Red. Marianne Alenius m.fl. København: Museum Tusculanums Forlag, 1994.

Signe Prytz om sin disputats i 1941, i: Clios døtre gennem hundrede år, s. 269-274. Red. Marianne Alenius m.fl. København: Museum Tusculanums Forlag, 1994.

Med kønnet tilbage til den politiske historie, i: FREIA: tekstserie; tekst 14, Aalborg: Aalborg Universitetscenter, 1994.

Der bor även kvinnor i det europeiska huset, i: Kvinnovetenskaplig tidskrift. Nr. 2, 1994, s. 46-57.

Latinamerika, i: Kvinder. Fra urtid til nutid, s. 532-547. Red. Ida Blom. København 1992.

Den vestlige verden fra 1750 til vore dage, i: Kvinder. Fra urtid til nutid, s. 594-689. Red. Ida Blom. København, 1992.

Et kvindehistorisk og videnskabsteoretisk perspektiv på forplantning og forplantningsteknologi, i: Kvinnoperspektiv på forplantningsteknologien, s. 37-42. Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms Universitet. Stockholm 1992.

Sommer på Ellen Keys Strand, i: Kvindeforskning. Årg. 5, nr. 2, 1991, s. 33-37.

Samme tekst indgår også i festskriftet til Ida Blom: KvinneMinneBok til Ida Blom på 60-årsdagen, 20. februar 1991, s. 57-62. Red. Bente Gullveig Alver m.fl. Skriftserien, Senter for humanistisk kvinneforskning. Universitetet i Bergen, Årg. 1, nr. 1, 1991.

“Søde piger kommer i himlen, slemme piger blander sig overalt”, i: Mandekultur. Varia, nr. 1, 1991, s.111-121. Red. Hans Bonde m.fl. Center for kvindeforskning, Københavns Universitet.

Womankind: the History of Modern Femininity in Denmark 1880-1980: Summary, i: Feminist Approaches to Studies in the Humanities, s. 150-158. Red. Ebba Mow. The Center for Feminist Research and Women’s Studies, University of Copenhagen, 1990.

“Det private er historisk og videnskabeligt”, i: Det private, det subjektive og personlige i kvindeforskningen. Fra struktur til subjekt. Skriftserie nr. 1, Trondheim 1990, s. 24-34.

Den kvindelige seksualitet mellem videnskab, moral og politik: et dansk eksempel, i: Nordisk sexologi. Årg. 8, nr. 1, 1990, s. 23-40. Medforfatter: Karin Lützen.

The Boundaries of Femininity: the Danish Experience, 1880-1980, i: Feminist Approaches to Studies in the Humanities, s. 141-149. Red. Ebba Mow. The Center for Feminist Research and Women’s Studies, University of Copenhagen, 1990.

Samme tekst er også trykt, i: Scandinavian Journal of History. Nr. 12, 1987, s. 47-62.

Weibliche Sexualität zwischen Medizin und Frauenbewegung, i: Zeitschrift für Sexualforschung. Årg 2, nr. 2, 1989, s 101-118. Medforfatter: Karin Lützen.

Den mytiske biologi, i: Forum for kvindeforskning. Årg. 8, nr. 3, 1988, s. 21-29.

Samme tekst er også publiceret med titlen: Den mystiska biologin, i: Häften för kritiska studier. Nr. 1, 1989, s. 37-45.

Kvindeforskning – forskningspolitik – politik: om Forum for Kvindeforskning i Danmark, i: Kvindeforskning. Årg. 2, nr.1, 1988, s. 5-8.

Køn og klasse set i relation til mentalitetsforandringer, i: Studier i historisk metode 19, s. 124-143. Red. Christian Kvium og Birgitte Wåhlin. Århus, 1987.

Den moderne kvindeligheds tilblivelse set i et mentalitetshistorisk perspektiv, i: Mentalitetshistorie. Muligheter og problemer, s. 34-52. Red. Elisa Reiersen og Dagfinn Slettan. Trondheim, 1986.

Kvinder, mentalitet, arbejde: kvindehistorisk forskning i Norden, i: Kvinder, mentalitet, arbejde: kvindehistorisk forskning i Norden rapport fra det 2. nordiske kvindehistoriemøde 1985, s. 7-11. Red. Inge Frederiksen og Hilda Rømer. Håndbibliotekets Veninder, Aarhus Universitetsforlag, 1986. Mentalitets-historie: rapport fra den 19. historiske metodekonference 1985, i: Kvinder, mentalitet, arbejde: kvindehistorisk forskning i Norden rapport fra det 2. nordiske kvindehistoriemøde 1985, s. 202-210. Red. Inge Frederiksen og Hilda Rømer. Håndbibliotekets Veninder, Aarhus Universitetsforlag, 1986.

På vej mod en ny kvindevidenskab. Amerikanske kvindestudier, i: Nytt om kvinneforskning, nr. 2, 1985, s. 78-82.

På sporet af kvindernes historie, i: Kvindefællesskaber, s. 13-31. Red. Anna-Birte Ravn m.fl. Særtryk af Hæfter for historie, Nr. 1. Aalborg Universitetscenter, 1985.

Kvinder spiller ud, i: Forskningen og samfundet, Årg. 11, nr.7, 1985, s. 24-25. Medforfatter: Nina Lykke.

Amerikansk kvindehistorie efter 15 år: The 6th Berkshire Conference on the History of Women, juni 1984, i: Kritiske historikere. Nr. 1, 1985, s. 62-74. Medforfatter: Grethe Jacobsen.

Teoriudvikling og kvindehistorie, i: Studier i historisk metode 17, s. 119-131. Red. Bjørn Qviller og Birgitte Wåhlin, 1983.

Seksualitetshistorie: en kort oversigt, i: Hæfter for historie. Nr. 5, 1983, s. 90-101.

Kvinder i billeder, i: Årbog for kvindestudier ved AUC, 1982, s. 360-378. Medforfatter: Jytte Lind.

Kvindelighedens (gyldne) lænker: om kvinder, medicin og lægevidenskab, i: Overgangskvinden: kvindeligheden som historisk kategori – kvindeligheden 1880-1920, s. 178-197. Red. Mette Bryld. Skriftserie fra Arbejdsgruppen for kvindestudier, bind 1, Odense Universitetsforlag, 1982.

Om kvindelitteratur og klassificering, i: Biblioteksarbejde. Årg. 3, nr. 8, 1981, s. 55-72.

Arbejderkvinder bliver synlige, i: “Fremad og aldrig glemme”, s. 225-245. Red. Gerd Callesen, Hanne Caspersen og Knud Knudsen. København: Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie, 1981.

Litteraturfortegnelse IV: Liste over litteratur vedr. arbejderkvindernes historie, i: “Fremad og aldrig glemme”, s. 245-249. Red. Gerd Callesen, Hanne Caspersen og Knud Knudsen. Medforfatter: Tinne Vammen, 1981.

Marxisme og kvindestudier, i: Symposion. Årg. 13, nr. 2/3, 1980, s. 92-115. Medforfatter: Susanne Knudsen.

Metodiske og teoretiske problemer i forbindelse med kvindehistorie, i: Kvindehistorie, Kritiske historikere. Nr. 3, 1979, s. 12-30.

Store forventninger! Bristede illusioner?: Et undervisningsforløb i gymnasiet, i: Bidrag. Årg. 2, nr. 8 1979, s. 110-143. Medforfattere: Lis Barnkob, Sanne Gerdes, Susanne Knudsen, Nanna Roe Nissen og Dorte Rasmussen.

Om kvindehistorie, i: Bidrag. Årg. 2, nr. 8. 1979, s. 160-183.

Kvindestudier. Hvorfor? Hvordan?, i: Symposion. Nr. 4. 1978, s. 97-108. Medforfatter Susanne Knudsen.

Om rengøringsproblematikken. 1975. 69 s. + bilag. Medforfatter Anne Okkels Olsen.

Konference/seminarrapporter

Ugifte mødre, individualitet og medborgerskab, i: Kön, makt, våld: konferensrapport från det sjunde nordiska kvinnohistorikermötet 8.-11. august 2002, s. 296-307. Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs Universitet, 2002.

Det nordiske samarbejde, kvindebevægelse og ægteskabslovgivning, i: Køn, religion og kvinder i bevægelse. Konferencerapport fra det VI. Nordiske kvindehistorikermøde. Tisvildeleje 12.-15. august, s. 250-270. Red. Anette Warring. Roskilde: Roskilde Universitetscenter, 1999.

Fremtidsperspektiver for humanistisk kvindeforskning, i: Konstituering av kjønn fra antikken til moderne tid – rapport fra avslutningskonferanse for Forskningsprogram for grunnleggende humanistisk kvinneforskning 9.-10. maj 1994, s. 188-198. Oslo: Norges Forskningsråd, 1995.

Politik, videnskab og køn, i: Rapport III. Fra kvinnehistorie til kjønnshistorie? Det 22. Nordiske historikermøte. Oslo 13.-18. august 1994, s. 33-45. Oslo: Universitetet i Oslo, 1994.

Teksten er også trykt i: Statens beroende av familjen s. 39-59. Institutionen för privaträtt. Helsingfors: Helsingfors Universitet, 1996.

”Naturen bestemmer grænserne for seksualitet i mindre grad end man tror”, kommentar i: Kvinnohistoriens nya utmaningar: från sexualitet til världshistoria – konferensrapport från det IV Nordiska Kvinnohistorikermötet 27.-30. maj 1993, Tammerfors, s. 238-242. Red. Marianne Liljeström m.fl., Tampere, Tampereen Yliopisto, 1994.

Et kvindehistorisk og videnskabsteoretisk perspektiv på forplantning og forplantningsteknologi, i: Kvinnoperspektiv på forplantningsteknologin – rapport från en serie föreläsningar hösten 1989, s. 37-42. Skriftserie från Centrum för kvinnoforskning ved Stockholms Universitet. Nr. 3, 1992.

Kvindeforskning på vej mod år 2000, i: Opgør eller opløsning – en seminarrapport fra Livsmagt-seminaret, Kystgården, Nyborg den 6.- 8. maj 1991, s.105-111. København: Samkvind, 1991.

Nye paradigmer og utopier, i: Kvindeforskningsseminar. Videnskabshistorie og -teori. Hotel Faaborg Fjord 25.-27.januar, s. 139-141, 1989. Red. Anne Margrethe Berg m.fl. Medforfatter Nina Lykke. København, 1990.

Kvindeforskning og paradigmekritik, i: Kvindeforskningsseminar. Videnskabshistorie og teori. Hotel Faaborg Fjord 25.-27. januar, s. 141-143, 1989. Red. Anne Margrethe Berg m.fl. Medforfatter Nina Lykke. København, 1990.

Kvindehistorisk forskning i Norden, i: Kvinnohistoria i teoretiskt perspektiv – konferensrapport från det tredje nordiska kvinnohistorikermötet 13.-16. april 1989, s. 37-52. Uppsala Papers in Economic History, No.8, Uppsala University, 1990.

Kvindehistorie mellem subjektivitet og objektivitet, i: Nordiskt symposium om feministisk kunskapsutveckling – konferensrapport från Kungälv 4.-6. maj 1990, s. 70-89. Skriftserien, Forum för tvärvetenskapliga kvinnostudier, Nr. 6, Göteborg, 1990.

Den humanistiske kvindeforskning – set i et organisatorisk og videnskabsteoretisk perspektiv, i: Framtidsstrategier för humanistisk kvinnoforskning – konferensrapport Hanaholmens kulturcentrum i Esbo, Finland, 28.-30. maj 1989, s. 123-133. Helsingfors, Finlands Akademi, 1990.

Ud til grænserne – og lidt længere, i: Kvinnliga forskarpionjärer i Norden – rapport från ett seminarium 27. november 1986, s. 101-130. Red. Nina Lindgren m.fl. Stockholm, Jämfo, 1987.

Samme tekst indgår også i festskriftet til Ingeborg Nixon: Festskrift for Ingeborg Nixon, s. 70-94. Kvindecenterets Forskningspublikationer, Center for Kvindeforskning, Københavns Universitet Amager. Nr. 2, 1987.

Redaktionelt arbejde

The Nordic Model of Marriage and Welfare State. København: Nordic Council of Ministers, 2000. 268 s. Redigeret sammen med Kari Melby, Anu Pylkkänen og Christina Carlsson Wetterberg.

Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag. København: Nordisk Ministerråd, 1999. 225 s. Redigeret sammen med Kari Melby og Anu Pylkkänen.

Is there a Nordic Feminism? Nordic feminist thoughts on culture and society. London: UCL Press, 1998. 366 s. Redigeret sammen med Drude von der Fehr og Anna Jónasdóttir.

Forplantning, køn og teknologi. København: Museum Tusculanums Forlag, 1995. 184 s. Redigeret sammen med Robin May Schott.

Clios døtre gennem hundrede år – i anledning af historikeren Anna Hudes disputats 1893. København: Museum Tusculanums Forlag, 1994. 280 s. Redigeret sammen med Marianne Alenius og Nanna Damsholt.

Center for kvinde- og kønsforskning KUA, 1994-1996, V. Varia nr. 1, 1997. 96 s. Redigeret sammen med Helle Reedtz Funder.

Kvindecentret på KUA III. Varia nr. 1, 1992. 101 s. Redigeret sammen med Marianne Kruckow.

Frem mod år 2000: kvinde- og kønsforskning, ligestilling. Universitetsudvalget, Foreningen for Kvinde- og Kønsforskning i Danmark. Odense Universitet, Center for Kvinde- og Kønsstudier, 1992. 37 s. Redigeret sammen med Nina Lykke.

Mandekultur. Varia nr. 1, 1991. 121 s. Redigeret sammen med Hans Bonde. Kvindeforskning i Norden. Oslo, 1988, 40 s. Redigeret sammen med Anne Margrethe Berg m.fl.

Capitalism and patriarchy – Report from a Seminar at Aalborg University Centre August 1982. Aalborg University Press, 1983. 116 s. Serie om kvindeforskning nr. 13. Redigeret sammen med Anna-Birte Ravn og Birte Siim.

Interviews

Norden skabte det moderne ægteskab. Ægteskabets historie handler ikke om kærlighed. Interview med Bente Rosenbeck. Af Josephine Schnohr. Kristeligt Dagblad d. 01-11-2006.

Vi må sprenge nasjonale rammer. Interview med Bente Rosenbeck, historiker og kjønnsforsker. Af Turid Øvrebø, i: Kön och våld: NIKK – 10 år 1995-2005. Oslo: NIKK, 2005.

Skal vi have kønskvotering for hurtigt at få ændret den ulige repræsentation af mænd og kvinder blandt de ansatte? eller skal vi tro på, at udviklingen nok skal komme af sig selv? Professor i kønsforskning Bente Rosenbeck og rektor for Københavns Universitet Linda i debatprogram. Silikone d. 03-03-2003 på P1.

Et kvindeligt implantat. Til kvinder, for kvinder og oftest med kvinder – men også for og med mændene omkring dem. Interview med bl.a. Bente Rosenbeck om kvindelighedens historie (bogen “Kvindekøn”) og om ægteskabslovgivning og ugifte kvinders stilling i det 20.årh. Af Hanne Fokdal Barnekow og Ane Saalbach. Silikone d. 12-08-2002 på P1.

Nøglen til kvinden. Interview med Bente Rosenbeck. Af Susanne Bjertrup. I anledning af Bente Rosenbecks forsvar for sin doktordisputats om kvindekønnet. Weekendavisen d. 01-22-1993.

Kvindeforskere opgiver politikere. Holdninger på temadag om kvinde- og kønsforskning var, at kvindelige politikere ikke er til at råbe op. Interview af Hanne Dam med blandt andre Bente Rosenbeck. Universitetsavisen d. 14-10-1996.

Radioens Litteraturmagasin. Fantasiens hjemlande i Europa. Om det europæiske hus i bøger af Hans Boll-Johansen, Karin Lützen, Bente Rosenbeck, Czeslaw Milosz og Salman Rushdie. Tilrettelæggelse: Ole Larsen og Jens Schoustrup Thomsen. Skanderborg Station d. 13-05-1992 på P1

Kvindeforskere stikker hul på myterne. Interview med Bente Rosenbeck. Af Jane Rasch, i Børn & unge. Årg. 19, nr. 9, 1988 s. 16-17.

Stumme kvinder får mæle. Interview i anledning af Bente Rosenbeck’s bog ”Kvindekøn”. Magisterbladet. 1988, nr. 9. s. 12-14.

En historiebog uden konger og kejsere men med kvinder af folket. Interview med Bente Rosenbeck. Af Hanne Dam. Information d. 24-11-1987.

Anmeldelser

Naturen tur-retur. Anmeldelse af “Nye skabelsesberetninger om æg, sæd og embryoner. Et etnografisk studie af skabelser på sædbanker og fertilitetsklinikker”, ph.d. af Stine Adrian, i: Webmagasinet FORUM 07-02-2007.

Frelste fra prostitution. Anmeldelse af “Ansikte mot ansikte: räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920”, af Anna Jonsdotter, i: Historisk tidsskrift 2006, Hft. 1, s. 144-148.

Anmeldelse af “Becoming modern” af Birgitte Søland, i: Kvinder, køn & forskning. nr. 1. 2003, s. 97.

Borgerlige kvinder i Sydsverige 1790-1870. Anmeldelse i: Svensk Historisk Tidsskrift 118. 1998, s. 653-662.

Anmeldelse af “Kvinnelighetens strategier”, i: Historisk tidsskrift, nr. 1. 1998, s. 99-104.

Glems och politik. Anmeldelse af ”Genus och politik”, Afhandling af Elisabeth Elgán, i: Svensk historisk tidsskrift, nr. 4, 1997, s. 775-781.

Anmeldelse af “The Woman beneath the Skin” af Barbara Duden, i: Kvinder, køn og forskning. Nr. 3, 1993, s. 123-125.

Anmeldelse af “Rent og urent” af Tinne Vammen, i: The Scandinavian Economic History Review. Vol. 37, nr. 2, 1989. s. 114-115.

Anmeldelse af “Kvinnenes kulturhistorie. Bind 1 og 2”, i: Historisk tidsskrift, bind 86, hæfte 2, 1986, s. 372-373. Anmeldelse af “Stockholmsäktenskap” af Margareta R. Matovic, i: Historisk tidsskrift, bind 86, hæfte 1, 1986, s. 209-210.

Anmeldelse af: Avdem, Anna Jorunn: ... gjort ka gjernst skulle, i: Historisk tidsskrift. bind 85, hæfte 2, 1985, s. 397-399.

Anmeldelse af: Brändström, Anders: De kärlekslösa mödrarna, i: Historisk tidsskrift. bind 85, hæfte 2, 1985, s. 397-399.

Anmeldelse af: Dideriksen, Helene: Helene Dideriksens dagbog og breve 1875-1891, i: Historisk tidsskrift. bind 85, hæfte 2, 1985, s. 397-399.

Anmeldelse af: Kvinder i middelalderen, i: Historisk tidsskrift, bind 85, hæfte 2, 1985, s. 366-367.

Grød. Et stridsspørgsmål. Anmeldelse af ”Oppe først og sist i seng. Husarbeid i Norge fra 1850 til i dag”, i: Nytt om kvinneforskning. Nr. 5, 1985, s. 56-59.

FORSKNINGS- OG LIGESTILLINGSPOLITISK ARBEJDE

Artikler i tidsskrifter og bøger

Alle talenter i spil, i: Nyhedsbrev 4, Koordination for kønsforskning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. KU, s. 1-3. København, 2006.

Hvorfor går det så langsomt med at få kvinder ind i akademia? Forsøg på en uvidenskabelig forklaring, i: Kvinder, køn og forskning. Årg. 12, nr. 3, 2003, s. 72-76.

De sidste mandsbastioner. Landets officielle ligestillingspolitik er ikke gennemført på universiteterne i: Kvinder, køn & forskning. Årg. 12, nr. 3, 2003. s. 69-76.

Dansk kønsforskning: status, strategi og perspektiv, i: Kvinder, køn & forskning. Årg. 12, nr. 2, 2003, s. 49-50.

Nyttige humanistiske vinkler, i: Humaniora 1, 2001.

Status strategi og perspektiv, i: Humaniora 2, 2001.

Uskikken der breder sig, i: Biozoom nr. 3, 2001, s. 7-9.

Hvad skete der så med strategiplanerne?, i: Kvinder, køn & forskning. Årg. 9, nr. 2, 2000, s. 78-80.

En lang tradition for samarbejde: Nordisk kvinde- og kønsforskning i et historisk og aktuelt perspektiv, i: Satsningar och samarbete: nordisk kvinno- och könsforskning under 20 år. NIKK småskrifter nr. 5, 2000, s. 3-20. Red. Solveig Bergman.

Når meget bliver til meget lidt, i: Webmagasinet FORUM 27-08-1999.

Et skørteregimente på humaniora?, i: Webmagasinet FORUM 09-04-1999.

Forskning i et kønsorienteret perspektiv, i: Kvinder og forskning. Institut for Litteratur, Kultur og Medier. Odense Universitet 33, 1999, s. 13-33.

Snart seks professorer i kvindeforskning. Fra et besøg i Stockholm, i: Kvinder, Køn og Forskning Årg. 7, nr. 3 1998, s. 78-80.

Nordisk kvinde- og kønsforskning, i: Center for kvinde- og kønsforskning KUA 1994-1996 V,

Varia nr. 1, 1997, s. 61-83.

Berlin er nok et besøg værd, i: Kvinder, køn og forskning Årg. 6, nr. 3, 1997, s. 72-75.

En ørkenvandring. Kommentarer til Statens Humanistiske Forskningsråds strategiplan 1998-2002 “Humanistisk forskning: det 21. århundrede: videnskab, virkelighed, vision”, i: Kvinder, køn & forskning. Årg. 6, nr. 2, 1997, s. 95-99.

En tilpasset kvindeforskers bekendelser – eller måske nytænkning, i: Bulletine. Nr. 2, 1994, s. 5.

Ka’ kvinder forske, i: Kvindecentret på KUA III, Varia nr. 1, 1992. Københavns Universitet s. 74-83.

Center for kvindeforskning igennem 10 år, i: Kvindecentret på KUA III, Varia nr. 1, 1992. Københavns Universitet, s. 1-9.

Kvindecentret på KUA: årsberetning 1989, 64 s, i: Varia nr. 3. 1990. Københavns Universitet. Medforfatter Tine Andersen og Marianne Kruckow.

Kvindeforskning i Norden, i: Kvinder skal eje morgendagen – en mosaik om Nordisk Forum 1988, s. 16. Red. Grethe-Birgitte Jacobsen, København: Danske Kvinders Nationalråd, 1989.

Kvindeforskning – forskningspolitik – politik: om Forum for Kvindeforskere i Danmark, i: Kvindeforskning. Nr. 1, 1988, s. 5-8.

Kvinder spiller ud, i: Forskningen & Samfundet. Årg. 11, nr. 7, 1985, s. 24-25. Medforfatter: Nina Lykke.

En ny videnskab – kvindevidenskaben, i: Kvinder, nr. 56, 1984, s. 26-27.

Kvindeforskning og kvinder i forskningen: status 1980, i: Nyt fra Odense Universitet, nr. 17, s. 257-260.

Debatindlæg i aviser og blade

Debat: Synspunkt: Kvinder i Akademia: En kvindelig historiker takker af. Universitetsavisen d. 23-11-2006.

Debat: Op ad bakke – med ligestillingen. Humanist d. 03-03-2006.

Ligestilling: Rapporten der blev væk. Universitetsavisen d. 09-02-2006.

Ligestilling. Rip, Rap og Rup slår til igen. Universitetsavisen d. 17-02-2005.

Så nära och ändå så langt borta. Sydsvenskan d. 16-7-2004, Malmø.

De sidste mandsbastioner. Kronik i Berlingske Tidende d. 26-01-2003.

”Vi vil ikke ha’ det rend af kvinder”. Kronik i Information d. 28-01-2003.

Mindeord: Hanne Rimmen Nielsen. Politiken d. 10-07-2002.

Uskikken der breder sig. Berlingske Tidende d. 21-03-2001.

Kvinder er ikke til mainstream. Information 20-09-1999.

Forandring: Også universiteter kan fornyes. Kommentaren i Information d. 09-06-1999.

Cambridge: Hightables og middag med tre retter. Debat i Information d. 17-06-1999.

Blodsbånd: Høje Nord med et særligt kald? Debat i Information d. 03-04-1999.

Uddannelse: Skørteregimente på humaniora? Debat i Information d. 20-03-1999.

Også universiteter kan fornyes. Information d. 9-8-1999.

Ligestilling: Der er lange udsigter. Debat i Politiken d.16-02-1999.

Forskning: Flere kvinder – højere kvalitet. Debat i Information d. 04-02-1999.

Uddannelse: Flere ph.d’er – højere niveau. Information d. 03-12-1998.

Feminitet: Vi må finde hver vores spunk. Debat i Information d. 26-10-1998.

Tradition eller fornyelse? Debat i Information d. 24-09-1998.

Dumme piger går til Mødrehjælpen. Kronik i Information d. 15-06-1998.

Køn og filosofi. Debat i Politiken d. 04-01-1998.

Debatindlæg, i: Magisterbladet. 1997, nr. 8. s. 13. I forlængelse af artiklen ”Kønskvoterede professorater”, interview med Ingegerd Göransson. Af Thomas With, i: Magisterbladet. 1997, nr. 7, s. 22-23.

Rip, Rap og Rup-effekten. Læserbrev i Universitetsavisen d. 17-04-1997.

Uønsket graviditet. Weekendavisen d. 12-09-1997.

Nej til Hjorth-Andersen som rektor. Debat i Politiken d. 01-12-1997.

Ansæt en ligestillingskonsulent. Læserbrev i Universitetsavisen d. 26-01-1995.

Kønnets grænser. Information d. 06-11-1994.

Skræmmende AIDS-kampagne. Berlingske Tidende d. 18-12-1993.

Kvinders æggestokke udgangspunkt for det moderne samfund. Berlingske Tidende d. 22-01-1993.

Debatindlæg, i: Magisterbladet. 1992, nr. 21. s. 10-11. Med Per Åstrup Olsen. I forlængelse af artiklen ”Rip, Rap og Rup på universitetet”. Interview med Kirsten Grønbæk Hansen, Ruth Emerek. Af Lisbeth R. Ammitzbøll, i: Magisterbladet. 1992, nr. 17. s. 6-7.

Historie skal ses nedenfra. Politiken d. 20-08-1985.

Familien i historisk lys. Kristeligt dagblad d. 18-11-1993

En historiebog uden konger og kejsere, men med kvinder af folket. Information s. 11-24, 1987 Hundredårsdagen for »Frøken Halv-Doktor«. Information d. 01-22-1985.

Rapporter, småskrifter, notater og nyhedsbreve

Bag tallene: humanistisk velfærdsforskning. Temarapporter fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, 7. 2005. 76 s. m.fl. Findes også i netversion.

Notat om ligestilling ved Københavns Universitet. 1997. 11 s. Medforfatter: Kirsten Drotner.

En tilpasset kvindeforskers bekendelser – eller måske nytænkning, i: Bulletinne 2, 1994, s. 5. 1995.

Kønnet i historien: fra kvinder til køn. København. Center for kvindeforskning, Københavns Universitet, 1990. 10 s.

Kvindens livscyklus og livsforløb i perioden 1880-1960. Ålborg 1983. – 2 bd. : tabeller, diagr.

Kvindehistorie ved universiteterne, i: Noter om historie & undervisning. Nr. 75. 1983. s. 15-26.

Kvindehistorie på Aalborg Universitetscenter, i: Noter om historie & undervisning. Nr. 75 1983, s. 22-26. Medforfatter: Elin Hagelskjær, Anna-Birte Ravn,

Det tjener kvindegruppen bedst at vejledningen aktivt modvirker erhvervskønsroller, i: Nyt fra Arbejdsdirektoratet. Årg. 13, nr. 8, 1979, s. 343-346.