Mere end køn i London: Studietilbud og forskning på universiteter i London - par eksempler.

Af Mons Bissenbakker

Med sit næsten overvældende tilbud af universiteter og andre højere læreanstalter er London en oplagt studie og -forskningsby. Ikke mindst for kønsforskningsinteresserede. Næsten alle universiteter har afdelinger for kønsstudier - men man kan beskæftige sig med kønsrelevante emner og metoder ved mange andre afdelinger end de, som har 'køn' i titlen. Her er et nogle få eksempler på det væld af studie- og forskningstilbud, som pt. er at finde i London.

I efteråret 2011 var jeg var i London i forbindelse med mit forskningsprojekt om skammens funktioner i kultur, politisk debat og aktivisme. Det var jeg bl.a for at møde en central inspirationskilde for mit projekt, nemlig professor i race- and kulturstudier Sara Ahmed (Department of Media and Communication på Goldsmiths, University of London), som arbejder i feltet mellem race, køn og seksualitet og kombinerer poststrukturalistiske queer teorier med fænomenologi og psykoanalyse. Jeg fik mulighed for at præsentere min forskning for Ahmed og for hendes hold af post.grad.-studerende og fik mange brugbare kommentarer og ideer med hjem.

For kønsstuderende er især Goldsmiths interessant, her findes en række relevante forskere og studietilbud, herunder fx et helt nyt MA-program i køn, medier og kultur (hvor Ahmed også underviser). Programmet har bl.a. et særlig fokus på kropslighed og affekt. Det organiseres af Yasmin Gunaratnam, hvis forskning bl.a. omhandler racialisering af omsorg på hospicer. Jeg fik også lejlighed til at præsentere min forskning for Gunaratnam og hendes studerende ved gender-programmet.

Det kan i øvrigt nævnes, at Goldsmiths Department of Anthropology for nylig har ansat den amerikanske migrationsforsker Nicholas De Genova, som i 2010 gæstede Center for kønsforskning med et foredrag om migrations- og queeraktivisme.

Der findes en lang række af kønsrelevante studetilbud ved University of London i øvrigt, herunder bl.a. en MA i køn på Centre for Genderstsudies, som udbydes ved School of Oriental and African Studies (SOAS). For interesserede i følelse og affekt kan nævnes Universitetets Centre for the History of the Emotions under ULs Queen Mary og som ofte arrangerer konferencer og seminarer om affekt.

Men London byder naturligvis på mange andre oplagte forsknings- og studieinstitutioner. London School of Economics and Political Science (LSE) har således en række berømte masterprogrammer i køn ved Gender Institute med fokus på hhv. udvikling & globalisering, medie & kultur, samt politik & ulighed. Hertil kommer en række forskningsrettede MA- og Ph.d.-programmer. Gender Institute huser bl.a. Clare Hemmings (som vil være af interesse for affektstuderende), Mary Evans og i øvrigt også danske Linda Lund Pedersen, som skriver Ph.d. om danske diskurser om minoriteter med udgangspunkt i forskelsfeministisk teori.

En lang række studie-muligheder finde også på University College London (UCL), hvor man både kan læse kønsstudier hhv. ved Centre for Intercultural Studies og ved Birkbeck Institute of Gender and Sexuality, som bl.a. tilbyder et program i "Gender, Sexuality and Culture". Herudover findes der en lang række køns- og seksualitetsforskere ved UCL/ Birkbeck University College. Af nogle få kan nævnes Lynne Segal, Sasha Roseneil og Stephen Frosh ved Department of Psychosocial Studies på Birckbeck.

Kings College er det især relevant at holde øje med den tværfakultære og interdisciplinære researchgruppe Queer@King's. På deres hjemmeside findes en overskuelig oversigt over de kurser, seminarer, konferencer og forskning ved Kings College, som har særlig fokus på køn og queerteori. Her finder man også mange gode tips om kulturelle queertletaterede aktiviteter uden for universitært regi.

University of Roehampton kan især Department of Media, Culture and Languages' program i "Media, Culture and Identity" tilbyde studier for interesserede i intersektionerne mellem køn, racialisering, etnicitet, globalisering og kulturpolitik, som disse finder sted inden for moderne medier og kulturel industri.

Inden for historiske og sociologiske seksualitetsstudier kan nævnes Jefrey Weeks ved Institute for Social Science ResearchSouth Bank University, som også ofte udbyder kønsrelaterede kurser.

Der er et væld af muligheder for at studere køn London - også flere end de her foreslåede. Køns- og seksualitetsforskningsperspektiver nyder en forholdsvis naturaliseret plads i det generelle curriculum - især inden for humaniora og socialvidenskaberne, og man kan derfor godt regne med at finde relevante kønsperspektiver på mange forskellige kurser og forskningsinstitutioner.