1. december 2011

Prisopgave

Center for kønsforskning forslår hvert år en prisopgave, som fokuserer på centerets forskningsområder og som opslås sammen med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskabs øvrige forslag til prisopgaver.

I 2012 lyder prisopgaven fra Center for Kønsforskning:
"Den affektive vendings betydning for kønsforskning? Besvarelsen kan bestå i analyse af et selvvalgt materiale med fokus på følelse og affekt. Desuden kan såvel teoretiske refleksioner som sammenligninger med andre kønsteoretiske traditioner inddrages. Besvarelsen kan med fordel inddrage analyser af eller refleksioner over andre identitetskategorier end køn: fx race, seksualitet, religion, handicap, nationalitet eller klasse."

Læs mere om prisopgaver her.