1. januar 2011

Intimitetens politik

Lene Myong: “Intimitetens politik i Pietra Brettkelleys film The art star and the Sudanese twins (2008)”, i: Tidsskriftet Morgenrøde, No. 5, 2011, p. 12-19.